Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89409
Type of publication: research article
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Misevičienė, Stefanija
Title: Lietaus nuotekų apvalymo efektyvumo tyrimai pratekančiuose tvenkinėliuose
Other Title: Investigations of rain wastewater treatment efficiency in the retention ponds
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 130-133
Date: 2016
Keywords: Koncentracijos;Lietaus nuotekos;Pratekantys tvenkinėliai;Valymo efektyvumas;Concentrations;Rain wastewater;Retention ponds;Treatment efficiency
Abstract: Dėl didėjančių urbanizuotų teritorijų plotų, didėja ir paviršinių nuotekų kiekiai. Lietaus nuotekos telkiasi žemės paviršiuje, ant pastatų stogų, iškritus krituliams bei tirpstant sniegui. Šios nuotekos būna daugiau ar mažiau užterštos atmosferinėmis ir mineralinėmis medžiagomis, ištirpusiomis vandenyje. Pagrindiniai rodikliai, apibūdinantys paviršinių nuotekų užterštumą, yra skendinčiųjų medžiagų, BDS7 bei naftos produktų koncentracijos. Tyrimai parodė, kad skendinčiosios medžiagos, formuodamos nuosėdas paviršiniuose telkiniuose, daro bene didžiausią įtaką vandens kokybei. Straipsnyje pateikiami 2004 – 2015 m. mėsos perdirbimo įmonės gamybinėje teritorijoje susiformuojančių paviršinių nuotekų apvalymo efektyvumo pratekančiuose tvenkinėliuose tyrimai. Nustatyta, kad skendinčiųjų medžiagų, BDS7 bei naftos angliavandenilių apvalymo efektyvumas buvo atitinkamai 60, 64 ir 91%. Į gamtinę aplinką išleidžiamose išvalytose nuotekose vidutinės šių elementų koncentacijos siekė 11,5, 7,5 ir 0,2 mg l-1 ir buvo atitinkamai 4,4, 7,7 ir 25 kartus mažesnė už DLK, todėl poveikio gamtinei aplinkai nedarė
Due to the increase in the urbanized areas, there is an increase in surface wastewater quantity. Surface (rain) wastewater accummulates on the soil surface, on building roofs, during precipitation and melting snow. This wastewater is more or less polluted with atmospheric and mineral materials dissolved in water. The main indicators, describing the pollution of the surface wastewater, are the concentrations of suspended solids, BDS7 and oil products. The research has shown that suspended solids, by forming sediments in surface waters, are making almost the biggest impact on water quality. This article presents the 2004-2015 year research about the effectiveness of surface (rain) wastewater treatment in pass though ponds in a meat processing company. It was determined that the effectiveness of treatments of suspended solids, BDS7 and oil hydrocarbons was respectively 60, 64 and 91%. The average concentrations of these elements in the wastewater after treatment were 11.5, 7.5 and 0.2 mg l-1 and were 4.4, 7.7, and 25 times lower than the MAC respectively, therefore they had no impact on the environment
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89409
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.