Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89408
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Aleksandravičiūtė, Erika;Česonienė, Laima
Title: Lietuvos mažųjų hidroelektrinių poveikis upių vandens kokybei
Other Title: The influence of small hydropower stations on the river quality in Lithuania
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 124-126
Date: 2016
Keywords: Paviršinis vanduo;Hidroelektrinės;Vandens kokybė;Fizikiniai – cheminiai rodikliai;Ekologinė būklė;Water surface;Hydro power stations;Water quality;Physical-chemical indicators;Ecological state
Abstract: Pagrindinės paviršinio vandens kokybės problemos kyla dėl eutrofikacijos, upių vagų užaugimo, didelio nuotekų kiekio patekimo į mažus upelius, taršos iš įvairių objektų, neprijungtų prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos. Užterštas vanduo paprastai patenka į hidrografinį tinklą ir upėmis nuteka tolyn į jūras, todėl būtina sukurti šiuolaikišką, upių baseinų principu pagrįstą decentralizuotą vandens išteklių valdymo sistemą, užtikrinančią efektyvią atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą. Darbo tikslas buvo įvertinti 2014 – 2015m.m. Lietuvos mažųjų hidroelektrinių poveikį upių vandens kokybei, nustatyti aukščiau ir žemiau hidroelektrinių upių ekologinę būklę pagal fizikinius – cheminius vandens rodiklius. Atlikus darbo analizę nustatyta, kad mažosios hidroelektrinės nedaro poveikio fizikiniams – cheminiams vandens rodikliams
The main problems of water surface quality rise because of eutrophication, overgrowing of riverbeds and huge amount of sewage falling into small rivulets, pollution from various objects which are not connected with centralized wastewater collection system. Contaminated water usually has access to hydrographical network and with rivers leak further into the seas, therefore, it is essential to establish a modern decentralized control and management of water recources system based on the principle of river basins which can assure effective protection of open water reservoirs and ecosystems. The aim of the study was to evaluate the impact of small Lithuanian hydro power stations on the quality of rivers water from 2014 till 2015 and to identify ecological state of rivers which are higher or lower hydro power stations according to physical-chemical water indicators. The analysis of the work found out that small hydro power stations do not make any impact on physical and chemical water indicators
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89408
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.31 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.