Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89400
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Juškevičiūtė, Neringa;Amšiejus, Algirdas
Title: Traninių perų efektyvumo įvertinimas kovoje prieš Varroa destructor erkes
Other Title: The Evaluation of Efficiency of Drone Brood in the Fight against the Varroa Destructor
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 138-140
Date: 2016
Keywords: Varroa destructor;Varozė;Traniniai perai;Cheminių medžiagų likučiai;Varroa destructor;Varroasis;Drone brood;Chemical residues
Abstract: Bitės – tai bendruomeniniai vabzdžiai, kurių vaidmuo visoms ekosistemoms yra labai svarbus, nes tai pagrindiniai augalų apdulkintojai. Varroa destructor erkės sukelia varozę ir bites neigiamai veikia visose jų vystymosi stadijose. Šiai ligai gydyti siūloma eilė cheminių preparatų, tačiau nei vienas iš jų negali 100 % sunaikinti erkių. Teigiama, jog cheminių medžiagų likučiai lieka vaške. Tyrimais įrodyta, jog naudojant chemines medžiagas vaške aptinkama akrinatrino (0,058-0,59 mg/kg), fluvalinato (0,064-5,10 mg/kg), endosulfano, sulfatas (0,12-0,37 mg/kg) ir kt. Tokioje terpėje (perdirbtame vaške, kuriame jau yra cheminių preparatų sudėtinių dalių) išsivysčiusios erkės tampa atsparios naudojamiems chemikalams. Tyrimo metu buvo sukurtos dirbtinės bičių šeimos ir nustatytas vienos iš biotechninių kovos priemonių (traninių perų) efektyvumas gydant bites nuo varozės. Tai itin svarbu bitininkystėje, nes šis metodas neturi jokios neigiamos įtakos bičių produkcijos kokybei ir šiai gydymo priemonei/būdui erkės neįgyja atsparumo. Tikslas – ištirti traninių perų, kaip priemonės, kuri privilioja erkes, efektyvumą varozės gydymo procese. Taikant biotechnologinį metodą, iš 8 bičių šeimų, net penkiose bičių erkėtumo laipsnis neviršija leistinos ribos (5 %). Negydytos šeimos (kontrolinės) erkėtumo laipsnis padidėjo daugiau kaip 34 kartus
Bees are social insects whose role in all ecosystems is very important because they are the main pollinators. Varroa destructor mite causes varroasis and has a negative impact on all stages of bee development. To treat this disease, a number of chemicals are suggested, but neither of them is able to destruct 100 % of mites. It is stated that chemical residues remain in wax. Studies have shown that after use of chemicals, acrinathrin (from 0.058 to 0.59 mg/kg), fluvalinate (0.064 to 5.10 mg/kg), endosulfan, sulfate (0.12 to 0.37 mg/kg) etc. was found in wax. Mites, developed in such medium (recycled wax, which already contains chemical components), become resistant to the chemicals used. During the study, artificial bee colony was created and efficacy of one of the biotechnical fighting measures (drone brood) in the treatment of bees from varroa was found. This is particularly important in beekeeping, because this method does not have any adverse effect on the quality of bee products and mites do not acquire resistance to this treatment instrument/method. The goal is to explore efficiency of drone brood, as a means to attract mites, in varroa treatment process. After applying the biotechnical method, in as much as five beehives of 8 mite infestation does not exceed the permissible limit (5 %). In untreated (control) families the degree of mite infestation increased by more than 34 times
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89400
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.