Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89387
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jodaugienė, Darija;Sinkevičienė, Aušra;Krasauskas, Aurimas;Pupalienė, Rita
Title: Organinių mulčių poveikis dirvožemio biologinėms savybėms
Other Title: The influence of organic mulches on soil biological properties
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 149-151
Date: 2016
Keywords: Organiniai mulčiai;Mikroorganizmai;Grybai;Bakterijos;Organic mulch;Microorganisms;Bacteria;Mushrooms
Abstract: Straipsnyje analizuojami mikroorganizmų gausumo tyrimo duomenys, kurie atlikti 2008 m. keturis kartus kas du mėnesiai: balandžio pradžioje, birželio pradžioje, rugpjūčio pradžioje, spalio pradžioje. Lauko eksperimentas vykdytas nuo 2004 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Pomologiniame sode. Eksperimento lauko dirvožemis - karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol). Dirvožemio armens granuliometrinė sudėtis - drenuotas vidutinio sunkumo priemolis ant priesmėlio paklotu moreniniu moliu. Eksperimento variantai: A veiksnys – organiniai mulčiai: 1) nemulčiuota, 2) smulkinti žieminių kviečių šiaudai, 3) žemapelkių durpės, 4) šviežios pjuvenos, 5) smulkinta žolė; B veiksnys – mulčio sluoksnio storis: 1) 5 cm ir 2) 10 cm. Nustatyta, kad tiek rudenį įterpto mulčio, tiek naujai uždėto mulčio poveikis mikroorganizmų gausumui vegetacijos metu buvo kintantis. Bakterijų skaičių dirvožemyje esmingai mažino pjuvenų mulčias, tuo tarpu dirvožemio grybų skaičių esmingai didino žolės mulčias. Mulčio sluoksnio storis esminės įtakos neturėjo
Data of soil microorganism studies carriedout four times, every two months in 2008 (at the the beginning of April, June, August and October), are analyzed in the paper. The two factor stationary field experiment was carried out at the Experimental Station of the Aleksandras Stulginskis University (previously Lithuanian University of Agriculture) (54°53'N, 23°50'E). The soil type – Calc(ar)i – Endohypogleyic Luvisol. Soil composition - drained moderate loam on clay loam till deck. Soil pHKCl – 6,3, mobile phosphorus – 141,3 mg kg-1, the mobile potassium – 124,8 mg kg-1. Treatments of the experiment: Factor A – mulch: 1) without mulch; 2) straw mulch (chopped wheat straw); 3) peat mulch (medium decomposed fen peat); 4) sawdust mulch (from various tree species); 5) grass mulch (regularly cut from grass-plots). Factor B – thickness of mulch layer: 1) 5 cm; 2) 10 cm. Randomised design was used. Individual plot size was 2 x 6 m. The experiment involved 4 replications. The influence of organic mulches and different thickness of mulch layer on soil bacteria and fungi number was investigated in 2008. It was established that effect of organic mulches as inserted in autumn into the soil as newly spred in spring on the abundance on soil microorganisms varried. Abumdance of soil bacteria was significantly reduced by the sawdust mulch. Soil fungi amount was significantly increased by grass mulch. The influence of mulch layer on the abundance of soil fungi and bacteria was not significant
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89387
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.25 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.