Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89386
Type of publication: conference paper
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Šabūnaitė, Justė
Title: Atargų įkainojimo būdų įtaka įmonės finansinei būklei: teorinis požiūris
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : socialiniai mokslai : studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys Akademija, 2016
Extent: p. 112-119
Date: 2016
Keywords: Iventory;Financial condition;Financial analysis;Valuation method
Abstract: Ekonominės sistemos dalyviai, vertindami savo bei savo konkurentų veiklą, remiasi ekonomine informacija, kurios didžiąją dalį teikia apskaita. Todėl norint suprasti vykstančius procesus yra svarbu tinkamai interpretuoti apskaitos duomenis. Atsargos tai sudedamoji trumpalaikio turto dalis, kuri egzistuoja daugumoje įmonių. Naudojamų atsargų kiekį įmonėse lemia jų veiklos pobūdis. Teisingas atsargų apskaitos metodikos pasirinkimas yra svarbus kiekvienai įmonei, kadangi tai yra gan apyvartus turtas, kuris padeda įmonei generuoti pajamas. Daugeliu atvejų informacija apie atsargas yra naudojama santykiniuose rodikliuose, kurie parodo įmonės finansinę būklę. Dėl šios priežasties atsargos įmonėse turi būti atspindėtos teisingai, kadangi šis rodiklis daro įtaką įmonės finansinės būklės vertinimui. Remiantis įmonės finansine būkle yra priimami sprendimai, susiję su įmonių veiklos tęstinumu. Tyrimo objektas – atsargų apskaitos būdų įtaka įmonės finansinei būklei. Tyrimo tikslas – parengti metodiką įkainojimo būdų įtakos įmonių finansinei būklei vertinimui atlikti. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti atsargų įkainojimo būdus ir jų esmę; 2. Identifikuoti atsargų įkainojimo būdų įtaką įmonių finansinėse ataskaitose pateikiamai informacijai; 3. Identifikuoti finansų analizės rūšis, taikytinas vertinant įmonių finansinę būklę; 4. Pateikti atsargų įkainojimo būdų įtakos įmonės finansinei būklei vertinimo nuoseklumą bei vertinimui taikytinus metodus
Proper inventory accounting method choice is relevant for each company, as this is quite negotiable assets, which helps company to generate revenues. In many cases, information about inventory are used in relational ratios, which shows the company's financial condition. Since the inventory index influences company financial results, one of the most important questions in inventory accounting policy becomes the choice of inventory valuation method. This article aims to reveal the essence of inventory valuation methods, shows its strengths and weaknesses and to provide a methodology which shows impact of inventory valuation methods on company financial results. The prepared system and methods in order to evaluate inventory valuation methods influence on financial results are presented in the article. To determine inventory valuation methods impact on the company‘s financial results it is proposed to perform the following steps in sequence: inventory assessment on different inventory valuation methods; balance sheet cells which are related with inventory after assessment in different inventory valuation methods should be comparised using vertical and horizontal analysis; calculation of liquidity, turnover, effectiveness, profitability relational ratios about inventory to show the impact of inventory valuation methods on financial results. This methodology helps to reveal which inventory valuation method applies the best financial position
Internet: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4440
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

204
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

94
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.