Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89358
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Aleknavičius, Audrius;Aleknavičius, Pranas;Gurskienė, Virginija
Title: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų poreikis tvarkant ūkių teritorijas ir jų rengimo metodika
Other Title: Demand for the rural development land management projects for organization of farm territories and methodology of project preparation
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2016, t. 23, nr. 1
Extent: p. 36-46
Date: 2016
Keywords: Žemėtvarkos projektas;Ūkio žemės valda;Žemės ūkio naudmenos;Žemės ūkio gamyba;Rural development land management projects;Agricultural land holding;Farmland and agricultural
Abstract: Straipsnyje nagrinėjami kaimo plėtros žemėtvarkos projektuose ūkio žemės valdai pertvarkyti spręstini klausimai ir pateikiamas jų metodinis pagrindimas. Apibūdinant projektų struktūrą nurodoma informacinė dalis, kuriai rengti naudojama geoinformacinių duomenų rinkiniai, ir projekto sprendiniai. Pagrindiniai projekto sprendiniai apima panašias savybes turinčių laukų (agroūkinių sklypų) formavimą, rekomendacijas, kaip naudoti šiuos sklypus, numatomas žemės ūkio naudmenų gerinimo priemones, aplinkosauginius reikalavimus ir pasiūlymus kelių bei melioracijos įrenginių būklei pagerinti. Atlikus anketinę apklausą nustatyti labiausiai ūkio gamybinei veiklai reikalingi projekto sprendiniai bei šių projektų panaudojimo sritys. Išanalizavus šalies ūkiuose vykstančius žemės naudojimo ir žemės ūkio gamybos pokyčius nustatytos savivaldybės, kuriose yra stabiliausios ūkių žemės valdos ir palankiausios sąlygos rengti žemėtvarkos projektus, reikalingus racionaliam žemės naudojimui ir ūkių teritorijos tvarkymui planuoti
The article deals with the issues concerning transformation of agricultural land holdings in rural development land management projects and methodical justification of these issues is presented as well. To describe the structure of projects, the contact part which is used to develop geoinformation databases as well as project solutions are presented. The main project solutions include formation of fields containing similar properties (agro-economic plots), recommendations for the use of these land plots, the estimated farmland improvement measures, environmental requirements and offers for the improvement of roads and land reclamation facilities. Based on the questionnaire survey, the most needed solutions for agricultural production activities of these projects and fields of the use of these projects were identified. The analysis of the land use and agricultural production changes going on in the country’s farms has revealed municipalities with the most stable land holdings of farms and the most favourable conditions to develop land management projects necessary for the rational use of land and farms and the planning of farm territory management
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3260/2065
http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3260/2065
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.95 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.