Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89357
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Marcinkevičienė, Aušra;Eimutytė, Edita;Šaučiūnas, Eventas;Kosteckas, Robertas;Kosteckienė, Silvija
Title: Bastutinių šeimos piktžolių rūšių alelopatinė įtaka vasarinių rapsų ir vasarinių miežių dygimui ir augimui
Other Title: The allelopathic influence of Brassicaceae weed species on spring oilseed rape and spring barley germination and growth
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2016, t. 23, nr. 1
Extent: p. 20-27
Date: 2016
Keywords: Alelopatija;Bastutinių šeimos piktžolių rūšys;Fenoliniai junginiai;Vandeninės ištraukos;Vasariniai rapsai;Vasariniai miežiai;Allelopathy;Weed species of Brassicaceae family;Aqueous extracts;Phenol compounds;Spring oilseed rape;Spring barley
Abstract: Tyrimai atlikti 2013 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Tyrimų tikslas – nustatyti ir palyginti bastutinių šeimos piktžolių rūšių alelopatinę įtaką vasarinių rapsų ir vasarinių miežių dygimui ir augimui. Eksperimento variantai: A veiksnys – bastutinių šeimos piktžolių rūšys: 1) dirvinis garstukas; 2) dirvinė čiužutė; 3) trikertė žvaginė; 4) smalkinis tvertikas. B veiksnys – vandeninių ištraukų koncentracijos: 1) distiliuotas vanduo (kontrolinis variantas); 2) 1 : 6 250 (piktžolių biomasė : distiliuotas vanduo); 3) 1 : 1 250; 4) 1 : 250; 5) 1 : 50; 6) 1 : 10. Didžiausias bendras fenolinių junginių kiekis nustatytas dirvinio garstuko ir smalkinio tvertiko lapuose (atitinkamai 1,70 ir 1,81 mg g–1 žaliosios masės), o trikertės žvaginės ir dirvinės čiužutės – žiedynuose (atitinkamai 1,56 ir 1,70 mg g–1). Vasarinių rapsų sėklų dygimas ir pradinis augimas labiausiai buvo slopinamas dirvinio garstuko vandeninėse ištraukose, palyginti su kitų piktžolių rūšių vandeninėmis ištraukomis, o vasarinių miežių – dirvinės čiužutės ir trikertės žvaginės vandeninėse ištraukose. Stipriausios koncentracijos (1 : 10) piktžolių vandeninėje ištraukoje vasariniai rapsai visai nedygo, o vasarinių miežių grūdų dygimą esmingai slopino visų koncentracijų piktžolių vandeninės ištraukos. Vasarinių rapsų daigų augimą, palyginti su distiliuotu vandeniu, piktžolių silpnesnių (1 : 6 250, 1 : 1 250) koncentracijų vandeninės ištraukos esmingai 8,4 ir 11,6 % slopino, o stipresnės koncentracijos (1 : 50) – esmingai 27,7 % skatino. Vasarinių rapsų šaknų ilgis iš esmės 28,6 % mažėjo tik 1 : 50 koncentracijos piktžolių vandeninėje ištraukoje
The experiments were caried out in the Laboratory of the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University in 2013. The aim of investigations was to estimate and to compare the allelopathic influence of Brassicaceae weed species on spring oilseed rape and spring barley germination and growth. Treatments of investigations: Factor A – weed species of Brassicaceae family: 1) wild mustard, 2) field pennycress, 3) treacle mustard, 4) shepherd’s purse. Factor B – concentrations of aqueous extracts: 1) distilled water, 2) 1 : 6 250 (weed biomass : distilled water), 3) 1 : 1 250, 4) 1 : 250, 5) 1 : 50, 6) 1 : 10.The highest content of total phenols was estimated in the leaves of wild mustard and treacle mustard (respectively, 1.70 and 1.81 of green mass), in the flowers of shepherd’s purse and field pennycress (respectively, 1.56 and 1.70 mg g–1). The germination and growth of spring oilseed rape seeds was most inhibited under the influence of aqueous extracts of charlock mustard biomass, compared with aqueous extracts of another weed species, and the germination of spring barley was most inhibited under the influence of aqueous extracts of field pennycress and shepherd’s purse biomass. The seeds of spring oilseed rape did not germinate under the influence of the strongest concentration (1 : 10) of weeds biomass aqueous extract. All concentrations of aqueous extracts of weeds biomass significantly inhibited the germination of spring barley seeds. It has been established that the growth of spring oilseed rape shoots was significantly inhibited (from 8.4 to 11.6%) under the influence of weaker concentrations (1 : 6 250, 1 : 1 250) of weeds biomass aqueous extracts, as compared with distilled water. The higher concentration (1 : 50) of weeds biomass aqueous extract significantly (27.7%) stimulated the growth of spring oilseed rape shoots
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3258/2063
Affiliation(s): Biochemijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.61 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.