Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89315
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Ramanauskas, Karolis
Title: The impact of the manager's emotional intelligence on organisational performance
Other Title: Vadovo emocinio intelekto įtaka organizacijos veiklos rezultatams
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 38, nr. 1 (2016)
Extent: p. 58-69
Date: 2016
Note: WOS:000439328500006
Keywords: Emocinis intelektas;rodikliai;tvarus vystymąsis;Emotional intelligence;indicators;sustainable development
Abstract: Straipsnyje sprendžiama problema – kokią įtaką turi vadovo emocinis intelektas (EI) organizacijos veiklai ekonominių, socialinių ir ekologinių aspektu ir kokiais kiekybiniais kriterijais galima šią įtaką įvertinti organizacijos tvaraus vystymosi (TV) požiūriu? Tyrimo tikslas – pagrįsti vadovo emocinio intelekto ir organizacijos veiklos rezultatų sąryšį organizacijos tvaraus vystymosi požiūriu. Vadovo EI įvertinti naudota autoriaus adaptuota J. N. Hall (2005) metodika. Tyrimas atliktas 8- iose paslaugas teikiančiose organizacijose. Visose organizacijose buvo pasirinkti aukščiausio lygio vadovai. Organizacijos veiklos efektyvumui įvertinti naudota subalansuotų rodiklių sistema (SRS) pagal R. S. Kaplan ir D. P. Norton (1992, 2001) metodiką, kuri buvo papildyta autoriaus apskaičiuotais rodikliais. Nustatyta, kad vadovo emocinio intelekto socialinės ir psichologinės charakteristikos turi glaudų ryšį tiek su atskirais organizacijos veiklos rodikliais, tiek su integruotais SRS rodikliais. Vadovaujantis tyrimo duomenimis, rekomenduojama SRS papildyti socialiniaiskultūriniais bei aplinkosauginiais rodikliais
The problem dealt with in the paper is the impact of manager's emotional intelligence (EI) on the economic, social, and ecological sides of the organisational activity and the qualitative criteria of the evaluation of the organisational performance from the viewpoint of sustainable development (SD) of the organisation. The aim of the paper is to justify the interrelationship of the EI of the manager of an organization and the performance of the organization in terms of its sustainable development. Methodology: to evaluate EI, the methodology proposed by J. N. Hall (2005) was adopted as a basis, by means of which the EI of the respondents – the heads of eight organisations that provided a wide range of services (logistics, ICT, etc.) – has been measured. To evaluate the effectiveness of the organisational performance, the indicators of effectiveness proposed by R. S. Kaplan and D. P. Norton (1992, 2001) and supplemented by the author – a balanced scorecard (BS) – has been applied. It was established that, in the evaluation of any organisation, the existing BS of economic indicators should be supplemented by social-cultural and environmental instruments. The EI of managers was found to be closely related both to the individual indicators of the organisational performance and with the integrated BS
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/89315/2/ISSN1822-6760_2016_V_38_1.PG_58-69.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/89315
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.75 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

40
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons