Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89225
Type of publication: patent
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Contributor(s): Padgurskas, Juozas;Bansevičius, R;Bubulis, Algimantas;Jūrėnas, Vytautas;Žunda, Audrius
Title: Pjezoelektrinių variklių kontaktinės zonos diagnozavimo įrenginys: Patentas LT 6206 B
Other Title: Device for contact zone diagnostics of piezoelectric motors: Patent LT 6206 (B)
Extent: 7 lap
Publishing data: Vilnius
Date: 25-Aug-2015
Note: Paraiškos nr.: 2013 107, paraiškos padavimo data: 2013 10 04, paraiškos paskelbimo data: 2015 04 27
Abstract: Išradimas yra priskiriamas prietaisų sričiai, konkrečiai pjezoelektrinių variklių kontaktinės zonos kontroliuojamam paviršiui diagnozuoti. Siekiant supaprastinti įrenginio konstrukciją, sumažinti energijos sąnaudas bei išplėsti funkcines galimybes, pjezoelektriniame kontaktinės zonos diagnozavimo įrenginyje, susidedančiame iš kontaktinio elemento (1), sąveikaujančios su diagnozuojamu paviršiumi(2), korpuso (3), kuriame įmontuotas pjezokeraminis elementas (4) su elektrodais, aukšto dažnio generatoriaus (5) ir valdymo bloko (6), papildomai į įrenginį yra įmontuotas elektrinio signalo filtras (7) ir komparatorius (11), o pjezokeraminis elementas (4) yra plokštelės formos, kurios viena puse turi ištisinį elektrodą (8), o kitos pusės elektrodas (9) padalintas į dvi dalis, prie vienos iš kurių, per valdymo bloką (6), prijungtas aukšto dažnio generatorius (5), prie kitos - elektrinis filtras (7), kuris per komparatorių (11) sujungtas su valdymo bloku (6), be to, prie pjezokeraminio elemento (4) briaunos standžiai pritvirtintas kontaktinis elementas (1), kuris kartu su pjezokeraminiu elementu (4) per spyruoklę (10) prispaustas prie diagnozuojamo paviršiaus (2). Be to, kontaktinis elementas (1), gali būti plokščios, sferinės ar pusiau sferinės formos, diagnozuojamas paviršius (2) gali būti sukamasis arba slenkamasis, o kontaktinis elementas (1) ant pjezokeraminės plokštelės (4) briaunos yra tvirtinamas jos geometriniame viduryje
The invention is attributed to the field of devices, specifically to the contact zone diagnostics of the controlled surface of piezoelectric motors. In order to simplify the design of the device, to reduce power consumption and to extend its functionality the piezoelectric device for the diagnostics of the contact area comprising the contact element (1) interacting with currently diagnosed surface (2), the frame (3) equipped with piezoceramic element (4) with electrodes, the high-frequency generator (5) and the control unit (6), in addition the device is equipped with an electric signal filter (7) and a comparator (11), and the piezoceramic element (4) is plate-shaped, which one side has a continuous electrode (8) and the other side of the electrode (9) is divided into two parts, to one of which is connected the high-frequency generator (5) through the control unit (6) and to the other - electric filter (7) which is connected to the control unit (6) through the comparator (11); and in addition - to the piezoceramic element (4) plate edge rigidly fixed contact element (1), which is clamped by the spring (10) to the moveable surface (2) together with the piezoceramic element. Besides that the contact element (1) can be flat, spherical or semi-spherical shape, and the diagnosed surface (2) can be rotated or slipped, and the contact element (1) is fixed on the geometric center of the piezoceramic plate (4) edge
Internet: http://www.tb.lt/PIC/Fondas/isradimai/Pilni%20aprasymai/LIETUVOS%20PATENTAI/20150825/LT6206.PDF
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150825&CC=LT&NR=6206B&KC=B
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.92 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.