Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89209
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Miliauskienė, Jurga;Sakalauskienė, Sandra;Lazauskas, Sigitas;Povilaitis, Virmantas;Brazaitytė, Aušra;Duchovskis, Pavelas
Title: The competition between winter rape (C3) and maize (C4) plants in response to elevated carbon dioxide and temperature, and drought stress
Other Title: Žieminių rapsų (C3) ir kukurūzų (C4) konkurencija esant didesnei anglies dioksido koncentracijai ir temperatūrai bei vandens trūkumui
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 103, Nr. 1 (2016)
Extent: p. 21-28
Date: 2016
Keywords: Antioksidantai;Augimo rodikliai;Brassica napus;Fotosintezės pigmentai;Zea mays;Antioxidants;Growth indices;Photosynthetic pigments
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti sausros streso įtaką žieminių rapsų ir kukurūzų konkurencijai, kai aplinkoje buvo didesnė CO2 koncentracija ir temperatūra. Tyrimai atlikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto reguliuojamo klimato kamerose. Eksperimento metu monokultūriniai augalai (100:0) arba žieminių rapsų ir kukurūzų mišiniai (50:50) augo skirtingose aplinkose: 1) esamo klimato sąlygomis, kai temperatūra buvo 21/14 °C dieną/naktį, CO2 – 350 ppm (CO2 T) ir 2) kintančio klimato sąlygomis, kai temperatūra buvo 30/23 °C dieną/naktį, CO2 – 700 ppm (+CO2 T). Abiejose kamerose auginamiems augalams buvo palaikomi du skirtingi substrato drėgnio lygiai. Kukurūzai (C4) konkurencijoje su žieminiais rapsais (C3) išaugino žymiai mažesnį asimiliacinį lapų plotą ir sukaupė šviežios masės kiekį, palyginus su monokultūriniais augalais abiejose aplinkose (CO2 T ir +CO2 T), o neigiamą įtaką dar sustiprino nepakankamas kiekis vandens. Lyginant žieminių rapsų ir kukurūzų monokultūrinius augalus, +CO2 T veiksniai, kai substrate buvo pakankamas kiekis drėgmės, turėjo žymią teigiamą įtaką kukurūzų asimiliacinio ploto augimui (padidėjo ~21%) ir masės kaupimuisi (padidėjo ~22%). Kai substrate buvo nepakankamas kiekis vandens, žieminių rapsų ir kukurūzų monokultūriniai augalai, nepriklausomai nuo aplinkos, išaugino žymiai mažesnį asimiliacinį lapų plotą ir sukaupė žalios masės. Vandens trūkumas substrate skatino kauptis chlorofilus lapuose žieminių rapsų, kurie augo kaip monokultūra arba konkuruodami su kukurūzais. Nustatytas reikšmingai sumažėjęs chlorofilo a kiekis kukurūzų monokultūrinių augalų lapuose +CO2 T aplinkoje, kai vandens kiekis substrate buvo pakankamas
The aim of this study was to estimate the effects of drought stress under elevated CO2 and temperature on the competition between winter rape and maize plants. The experiment was conducted in a controlled-environment growth chamber at the Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry. Plants grown in monoculture (100:0) or in mixture (winter rape:maize, 50:50) irrigated and non-irrigated (drought stress), were exposed to ambient environment conditions – day/night temperature 21/14°C, CO2 – 350 ppm (CO2 T), and enhanced environment conditions – day/night temperature 30/23°C, CO2 – 700 ppm (+CO2 T). Maize (C4) grown in mixture with winter rape (C3), had significantly smaller assimilating leaf area and produced less fresh mass at CO2 T and +CO2 T, as compared to monoculture, and water deficit strengthened the negative effect. Comparison of the data obtained for monoculture revealed that elevated CO2 and temperature in the conditions of sufficient moisture supply had significantly positive effect on maize assimilating leaf area (increased ~21%) and fresh mass accumulation (increased ~22%). Assimilating leaf area and fresh mass of winter rape and maize monocultures significantly decreased in response to water deficit both at CO2 T and +CO2 T. Water shortage had a stimulating effect on chlorophylls in leaves of winter rape in monocultures and mixtures. At +CO2 T and sufficient water supply, maize in monoculture and mixture with rape significantly reduced the content of chlorophyll a. Carotenoid content significantly decreased in maize leaves (monoculture and mixture) under +CO2 T in both irrigated or non-irigated substrates. Winter rape, in monoculture and mixture, accumulated significantly higher content of carotenoids under water deficit and ambient CO2 T. However, a significant decrease in carotenoids was determined in rape leaves under +CO2 T
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/02/103_1_str3.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
aut
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

62
checked on Mar 5, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 5, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.