Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89202
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Velička, Rimantas;Marcinkevičienė, Aušra;Pupalienė, Rita;Butkevičienė, Lina Marija;Kosteckas, Robertas;Čekanauskas, Sigitas;Kriaučiūnienė, Zita
Title: Winter oilseed rape and weed competition in organic farming using non-chemical weed control
Other Title: Žieminių rapsų ir piktžolių konkurencija ekologinėje žemdirbystėje taikant nechemines piktžolių kontrolės priemones
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 103, Nr. 1 (2016)
Extent: p. 11-20
Date: 2016
Keywords: Biologiniai preparatai;Brassica napus;Mechaninė piktžolių kontrolė;Pasėlio stelbiamoji geba;Piktžolių rūšys;Terminė piktžolių kontrolė;Brassica napus;Crop smothering ability;Mechanical weed control;Plant bio-activators;Thermal weed control;Weed species
Abstract: Viena iš priežasčių, kodėl ekologiniuose ūkiuose nedidėja rapsų plotai, yra piktžolių, ligų bei kenkėjų kontrolės problema ir mažas sėklų derlingumas. Trūksta mokslinių tyrimų apie rapsų auginimą ekologinės žemdirbystės sistemoje, ypač taikant šiuolaikines inovatyvias piktžolių kontrolės priemones. Todėl 2012–2013 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje buvo atlikti tyrimai, kurių tikslas – nustatyti ir įvertinti įvairių necheminių piktžolių kontrolės būdų (terminio, mechaninio bei stelbimo) įtaką žieminių rapsų ir piktžolių konkurencingumui rudens vegetacijos laikotarpiu ekologinėje žemdirbystėje naudojant biologinius preparatus ir jų nenaudojant. Žieminiai rapsai auginti dirvožemyje su nepastorintu (23–25 cm) (1 eksperimentas) ir pastorintu (48–50 cm) (2 eksperimentas) armens sluoksniais. Atlikus tyrimus nustatyta, kad taikant stelbimą ir naudojant biologinius preparatus bei jų nenaudojant žieminių rapsų tankumas, lyginant su kitais piktžolių kontrolės būdais, buvo esmingai (P ≤ 0.05) mažesnis nuo 1,2 iki 5,3 karto dirvožemyje su nepastorintu armens sluoksniu ir nuo 1,5 iki 5,9 karto dirvožemyje su pastorintu armens sluoksniu. Žieminių rapsų pasėlyje rudens vegetacijos laikotarpiu buvo rastos 20–22 piktžolių rūšys, iš jų 18–19 – trumpaamžių. Labiausiai paplitusios buvo Stellaria media (L.) Vill., Veronica arvensis L., Sinapis arvensis L. ir Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Dirvožemyje su nepastorintu ir pastorintu armens sluoksniu terminė bei mechaninė piktžolių kontrolė, lyginant su stelbimu, esmingai (P ≤ 0,05) nuo 1,1 iki 1,9 karto sumažino piktžolių daigų kiekį, kai biologiniai preparatai buvo naudojami. Stelbimo efektyvumas piktžolėms buvo neigiamas dirvožemyje ir su nepastorintu, ir su pastorintu armens sluoksniais
One of the reasons why the area sown with oilseed rape in organic farms is not expanding is problems with weed, disease, and pest control as well as low seed yield. There is a lack of investigations on oilseed rape cultivated in an organic system, especially employing innovative weed control methods. To fill this gap in knowledge, field experiments were conducted at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University in 2012–2013 with the aim of identifying and assessing the impact of different non-chemical weed control methods (thermal – TWC, mechanical – MWC and smothering – SMT) on weed competitiveness in winter oilseed rape (Brassica napus L.) crops during the autumn vegetation period in an organic farming system with and without the use of plant bio-activators in a soil with a regular (23–25 cm) (1st experiment) and with a thickened (48–50 cm) (2nd experiment) humus layer. It was found, that compared with thermal and mechanical weed control, in the treatment using smothering weed control and spraying with plant bio-activators or not spraying, the density of winter rape crop in the soil with a regular humus layer was significantly (P ≤ 0.05) lower (1.2 to 5.3 times); in the soil with a thickened humus layer, the density of winter rape crop was 1.5 to 5.9 times lower. In winter oilseed rape during autumn vegetation period, 20–22 weed species were found, including 18–19 annuals. Stellaria media (L.) Vill., Veronica arvensis L., Sinapis arvensis L. and Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. were the predominant weeds. In the soil with a regular and a thickened humus layer, thermal and mechanical weed control significantly (P ≤ 0.05) decreased the number of weed seedlings (1.1 to 1.9 times) when plant bio-activators were used compared with the smothering treatment. Weed control in the smothering treatment in the soil with a regular and thickened humus layers was not effective
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/02/103_1_str2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

7
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

50
checked on Mar 6, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.