Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89145
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Motuzas, Algirdas;Vaisvalavičius, Rimantas;Sabienė, Nomeda
Title: Heavy metal sorption capacity and mobility in the Retisol profile in relation to the contamination
Other Title: Sunkiųjų metalų sorbcijos talpa ir jų judrumas balkšvažemio profilyje priklausomai nuo jo užterštumo
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 103, Nr. 1 (2016)
Extent: p. 35-44
Date: 2016
Keywords: Modelinės kolonos;Papildymo koeficientas;Sorbcijos talpa;Sunkiųjų metalų judrumas;Transporto emisijos;Žemės ūkio paskirties žemė;Balkšvažemiai;Agricultural land;Enrichment factor;Heavy metal mobility;Model columns;Sorption capacity;Vehicle emissions;Retisols
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti pakelės balkšvažemio profilio užterštumą sunkiaisiais metalais, jų judrumą, sorbcijos talpą ir pernašą modelinėse dirvožemio profilio monolitų kolonose. Tyrimui parinkti du pasotinto stagniškojo balkšvažemio (Eutric Albic Stagnic Bathygleyic Glossic Retisol) objektai Kryžkalnyje: I – sąlygiškai natūralus (350 m nuo kelio), II – technogeniškai paveiktas (20 m nuo kelio). Kiekviename dirvožemio profilio horizonte sunkiųjų metalų bendrosios koncentracijos nustatytos liepsnos atominės absorbcijos spektrometrijos metodu, mėginius mineralizavus koncentruotų rūgščių HF + HNO3 + HCl mišiniu, o judriųjų sunkiųjų metalų jonų koncentracijos – juos ekstrahavus 1 M CH3COONH4 (pH 4,8) tirpalu. Sąlygiškai natūraliame dirvožemyje (I objektas) didesni nei foniniai (HN 60:2004) kiekiai švino (Pb) nustatyti dirvožemio viršutiniame (10 cm), vario (Cu) – 60 cm sluoksnyje, cinkas (Z)n foninių kiekių neviršijo. Technogeniškai paveikto balkšvažemio (II objektas) didesni nei foniniai sunkiųjų metalų kiekiai nustatyti visame profilyje. Judrieji Pb jonai sudarė 11,1–19,6 % (I objektas) ir 16,7–19,3 % (II objektas), Cu – 13,0–16,7 % (I objektas) ir 16,1–19,5 % (II objektas), Zn – 18,3–22,5 % (I objektas) ir 16,4–21,0 % (II objektas) bendrojo šių sunkiųjų metalų kiekio. Sunkiųjų metalų sorbcijos eksperimentui buvo sumontuoti specialūs stovai, sudaryti iš keturių modelinių 1 m aukščio ir 0,15 m skersmens kolonų, pripildytų dirvožemio monolitų. Į pirmąją kiekvieno stovo koloną buvo įmontuoti jonams selektyvūs elektrodai sunkiųjų metalų dinamikai dirvožemio profilyje tirti. Kitos dvi kolonos buvo skirtos tirti dirvožemio sunkiųjų metalų sorbcijos talpą, jį pasotinant Pb, Zn ir Cu acetatų tirpalu, kuriame kiekvieno metalo koncentracija sudarė po 1 g L-1
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/02/103_1_str5.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Apr 24, 2021

Page view(s)

46
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.