Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89113
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Aleknavičius, Audrius;Aleknavičius, Marius
Title: Žemės rinkos intensyvumo analizė Lietuvos savivaldybių teritorijose
Other Title: Analysis of land market intensity in municipalities of Lithuania
Is part of: Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Mykolo Romerio universitetas, Kauno technologijos universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2015, t. 14, nr. 4
Extent: p. 577-589
Date: 2015
Keywords: Žemės ūkio paskirties žemė;namų valdų žemės sklypai;sodų žemės sklypai;privati žemė;žemės perleidimai;Agricultural land;household plots;gardeners plots;private land;land transactions
Abstract: Žemės r eformos m etu, a tkuriant n uosavybės t eisę į ž emę bei p erkant valstybinę žemę, privačios žemės plotas pamažu didėja. Ši žemė perleidžiama kitiems asmenims pagal pirkimo–pardavimo, dovanojimo ir kitus žemės sandorius. Tyrimų tikslas – išanalizuoti privačios žemės sklypų perleidimo procesą visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse 2003–2014 m. laikotarpiu. Šiame straipsnyje išnagrinėti privačios žemės ūkio paskirties žemės, taip pat sodų sklypų ir namų valdų žemės sklypų rinkos rodikliai. Išskirti keturi laikotarpiai, kuriuose privačios žemės perleidimai vyko skirtingais tempais. Tai laikotarpis iki Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, intensyvaus žemės įsigijimo laikotarpis, globalinės ekonominės krizės poveikio laikotarpis ir žemės rinkos aktyvėjimo laikotarpis. Nustatyta, kad žemės rinkos intensyvumo pokyčiams šalies mastu įtakos turi ekonominiai veiksniai. Tai sudaro prielaidas žemės rinkos reguliavimui probleminiuose arealuose
The area of private land is gradually increasing due to the land reform restituting land and privatizing state land. Such land is transferred to the other persons using sale, gift and other transactions. The aim of the research is to analyze process of private land transaction process in all Lithuania municipalities during 2003–2014. Market indicators of private agricultural land, as well garden plots and household plots were analyzed in the article. Four periods were distinguished in which private land transactions had different intensity. The first piriod is until joining European Union, another is intensive transactions period, then global economical crisis period and increase of land transaction period. It was determined, that influence of land market intensity on the state level has economical and demographical effects. This leads to the suggestion to regulate land market in problematic areas
Internet: https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4155/3983
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.54 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.