Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89093
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Navasaitienė, Stasė;Rukuižienė, Rasa;Kuchko, Elena;Levickaya, Irina
Title: Conceptual outlook to social business development
Other Title: Konceptualus požiūris į socialinio verslo plėtrą
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 37, nr. 4 (2015)
Extent: p. 552-561
Date: 2015
Note: WOS:000436103500009
Keywords: Verslo modelis;socialinis verslas;socialinis verslumas;socialinės vertybės;visuomenės ekonomika;business model;social business;social entrepreneurship;social values;civil economy
Abstract: Socialinio verslo plėtra yra svarbus procesas, formuojantis prielaidas kurti socialinę gerovę, orientuojant visuomenės ekonomiką į naujų gebėjimų ugdymą, perkamosios galios didinimą, socialinę ir ekonominę sanglaudą. Keletas socialinio verslo funkcijų yra siejamos su socialinio verslumo raiška, tačiau toks socialinio verslo koncepcijos aiškinimas nėra pakankamas. Šiame straipsnyje suformuluota mokslinio tyrimo problema yra svarbi siekiant paaiškinti socialinio verslo esmę nagrinėjant įvairias metodologines socialinės veiklos ir verslo plėtros galimybes. Mokslinio tyrimo objektas – vyraujančios socialinio verslo plėtros sąlygos, svarbios naujų verslo modelių atsiradimui. Mokslinio tyrimo tikslas – nustatyti specifinius socialinio verslo požymius, tinkamus vertinti socialio verslo plėtros sąlygas naujuose verslo modeliuose, suponuoja tyrimo uždavinius: paaiškinti socialinio verslo esmę; nustatyti socialinio verslo raiškos formas įvertinus naujas verslo partnerystės formas ir plėtros galimybes. Siekiant atrinkti konkrečius mokslinius rezultatus, panaudota mokslinių šaltinių monografinė ir deskriptyvinė analizė, turinio ir meta analizė. Patikslinta socialinio verslo samprata, išskirti socialiniam verslui būdingi elementai ir plėtros sąlygos. Autorių įžvalgos dėl socialinio verslo plėtros sąlygų remiasi metodologine mokslinio tyrimo išvadų determinacija. Tyrimo rezultatai atskleidžia faktą, kad socialinio verslo plėtros sąlygos pagal skirtingus verslo modelius leidžia pasiekti įvairius finansinius ir socialinius rezultatus. Daugeliu atvejų socialinė atsakomybė versle nebūtinai yra susijusi su didelių investicijų ar finansinių dotacijų įsisavinimu
Social business concept has no clear methodological base, so a great attention is needful on social business development. The main scientific problem in the article is focused on clarification of methodological tools for identification social business development preconditions with the research purpose – the identification of specific typologic attributes of social business for improvement social business development. The monograph and descriptive analysis is applied for overview of scientific references, the content and meta-analysis – for presenting final conceptual explanation about attributes of social business, and the methodological determination – for generalisation and synthesis of the referenced conclusions. The research results reveal the fact, that under the different business model the different financial and social return is available. Therefore, the models of social business are starting varify in civil economy according social networks, stimulation of partnership and innovation, orientation to inter-sectoral activities
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/89093/2/ISSN1822-6760_2015_V_37_4.PG_552-561.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/89093
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons