Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89089
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jankauskienė, Zofija;Gruzdevienė, Elvyra;Maumevičius, Ernestas;Layko, Iryna M
Title: Kanapių augimo dinamikos tyrimai
Other Title: Investigation of hemp growth dynamics
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2015, nr. 6 (11)
Extent: p. 37-44
Date: 2015
Keywords: Augalo aukštis;kanapės;sėklos norma;veislės;Hemp;plant height;seed rate;varieties
Abstract: 2014 m. LAMMC Upytės bandymų stoties bandymų stotyje tirta dviejų pluoštinių kanapių veislių (USO 31 ir Bialobrzeskie), sėtų dviem išsėjimo normomis (45 kg ha-1 ir 70 kg ha-1), augalų augimo dinamika. Augalų aukštis matuotas kas 2 savaitės nuo pilno pasėlio sudygimo. Tik augimo pradžioje (BBCH 1010 ir BBCH 1016) išryškėjo esminiai augalų aukščio skirtumai laukeliuose, apsėtuose skirtinga sėklos norma – išsėjus didesnę sėklos normą (tankesniame pasėlyje), augalai buvo iš esmės aukštesni. Tolesnių matavimų metu stebima tik panaši tendencija, o skirtumai jau buvo neesminiai. Veislė esminės įtakos augalų aukščiui augimo metu neturėjo. Tyrimų metu pastebėtos kelios tendencijos. Vegetacijos pradžioje sparčiau augo veislės Bialobrzeskie augalai, o vėliau (nuo birželio pabaigos) – veislės USO 31 augalai. Visų matavimų metu (išskyrus paskutiniuosius, kai augalai jau žydėjo ir ruošėsi brandinti sėklas) augalai buvo šiek tiek aukštesni tankesniame pasėlyje. Augalų aukščio padidėjimas vegetacijos eigoje buvo netolygus
The investigation of dynamics of industrial hemp growth was carried out in 2014 at the Upyte Experimental Station of the LRCAF. Two varieties of industrial hemp (USO 31 ant Bialobrzeskie) have been sown at different rate (45 kg ha"1 and 70 kg ha"1). Plant height wa: measured once in 2 weeks starting since full crop germination. The results of the investigatior show that only at the beginning of growing period (BBCH 1010 and BBCH 1016) significan differences in plant height have been found between plants sown at different rates - plant! sown at higher rate were taller. Variety (of two tested), as a Factor, didn't have any significan influence on plant growth. Few tendencies have been pointed out. At the beginning o vegetation period plants of variety Bialobrzeskie grew more rapidly, later on - plants o variety USO 31 overcome plants of variety Bialobrzeskie. Plants were slightly taller whei they have been sown at higher seed rate. Over the growing period the alteration of hemj height was saltatory
Internet: http://www.zak.lt/mokslo_darbai/2015_37_44.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Upytės bandymų stotis
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.