Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89078
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Čiulevičienė, Vida;Kożuch, Artur J
Title: Aplinkosauginių mokesčių reformų efektai
Other Title: Effects of the environmental tax reforms
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 37, nr. 4 (2015)
Extent: p. 480-489
Date: 2015
Note: WOS:000436103500002
Keywords: Aplinkosaugos ekonomika;aplinkosauginiai mokesčiai;aplinkosauginių mokesčių reforma efektų vertinimas;environmental economics;environmental taxes;valuation of environmental effects
Abstract: Straipsnyje analizuojami Europos Sąjungos valstybėse įvykdytų aplinkosauginių mokesčių reformų efektai. Tyrimo tikslas – išanalizavus aplinkosauginių mokesčių reformų efektus, nustatyti jų naudą bei pasireiškimo sritis. Aplinkosauginių mokesčių reformų (toliau AMR), atliktų arba vykdomų Europos Sąjungos valstybėse, rezultatai rodo, kad šios reformos iššaukia tiek teigiamus, tiek ir neigiamus efektus, iš kurių teigiamų yra nepalyginamai daugiau. Reformų efektai pasireiškia per dvigubus / trigubus dividendus, perkeliant mokesčių naštą – nuo darbo aplinkosauginiams mokesčiams, gerinant aplinkos būklę ir siekiant darnaus vystymosi tikslų. Įgyvendinus aplinkosauginių mokesčių reformą Lietuvoje, būtų galima pasiekti ženklų mokestinių pajamų padidėjimą, kas turėtų teigiamą poveikį valstybei, žmogui, verslui ir aplinkai
The object of this research is to identify the effects of environmental tax reforms conducted in the European Union states and to show the potential benefits to Lithuania. Our research shows that environmental tax reforms raised both positive and negative effects. It is worth mentioning that these effects are more positive than negative. The majority of these effects depends on the type of tax reform. Reform effects occur within the "double dividend", by shifting the tax burden, improving the environmental situation and seeking sustainable development goals. Positive effects are revealed in long-term period. However, the short term effects remain negative. The implementation of environmental tax reform in Lithuania could be achieved by significant increase in tax revenues, which would have positive influence on the state, people, business and environment
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/89078/2/ISSN1822-6760_2015_V_37_4.PG_480-489.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/89078
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Aug 16, 2019

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons