Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89060
Type of publication: research article
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Abalikštienė, Edita;Gudritienė, Daiva
Title: Satistinių duomenų naudojimas nustatant žemės naudojimo žemės ūkio veiklai intensyvumą
Other Title: Statistical data for identifying the intensity of using agricultural farming lands
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2015, nr. 2(7)
Extent: p. 61-67
Date: 2015
Keywords: Ekstensyvus ūkininkavimas;Nenaudojama žemė;Žemės naudojimas;Extensive farming;Unused land;Land use
Abstract: Lietuvos Respublikoje vidutinis žemės našumo balas yra apie 41,8, tačiau atskirose seniū-nijose jis svyruoja nuo 30,5 iki 55,1 – tai lemia ir skirtingą žemės ūkio naudmenų naudojimo inten-syvumą. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos žemės ūkio naudmenų naudojimo žemės ūkio veiklai intensyvumo nustatymą. Darbo tikslui pasiekti atliekant sisteminę analizę sprendžiami šie pagrindiniai uždaviniai: išanalizuoti statistinius duomenis nustatant nepanaudotų žemių rodiklį; išanalizuoti statistinius duomenis nustatant ekstensyvaus žemės naudojimo rodiklį. Nustatyta, kad Šiaurės rytų Lietuvos kalvotųjų aukštumų agroūkinei zonai priskirtuose Zarasų, Utenos, Ignalinos ir Molėtų rajonuose nepanaudotų žemių rodiklis yra 59 proc. didesnis nei vidutiniškai Lietuvoje, ekstensyvaus žemės naudojimo rodiklis (72,2) – du kartus didesnis už vidu-tinį. Vakarų Lietuvos aukštumų ir plynaukščių zonoje – Plungės, Telšių, Rietavo ir Šilalės rajonuose nustatyta tokia pati ekstensyvaus žemės naudojimo tendencija, kaip ir Šiaurės Rytų Lietuvoje (ekstensyvaus žemės naudojimo rodiklis – 67,9). Tačiau nepanaudotų žemių rodiklis šioje zonoje 32 proc. mažesnis už vidutinį Lietuvoje
In the Republic of Lithuania the average land productivity score is about 41,8. However, in separate municipalities it ranges from 30,5 to 55,1. As a result, it determines different intensity of using agricultural farming lands. Research object - agricultural farming lands in rural municipalities of the republic of Lithuania. The aim of the research – to identify the intensity of using Lithuanian agricultural farming lands for agriculture. The following objectives were raised to reach the aim of the research: analysis of statistical data by identifying the index of unused lands; analysis of statistical data by identifying the index of extensive land use. The research determined that the index of unused land in the districts of northern Lithuania on hilly uplands is by 59 % higher than the average of Lithuania. In the area of Western Lithuania the index of extensive farming was identified as it is in the North-East of Lithuania. However, the index of unused land within the area is 32 % lower than the mean in Lithuania. It was identified that the correlation coefficient between land production score and that of unused land was 0.58, while it is 0.57 between land production score and extensive farming
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89060
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.