Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89054
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Velička, Rimantas;Mockevičienė, Rita;Marcinkevičienė, Aušra;Pupalienė, Rita;Butkevičienė, Lina Marija;Kriaučiūnienė, Zita;Kosteckas, Robertas;Čekanauskas, Sigitas
Title: Necheminių piktžolių kontrolės būdų efektyvumo palyginimas vasarinių rapsų pasėlyje ekologinės žemdirbystės sąlygomis
Other Title: The comparison of non-chemical weed control methods efficiency in spring oilseed rape crop under the conditions of organic farming system
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2015, t. 22, nr. 4
Extent: p. 189-197
Date: 2015
Keywords: Brassica napus L. ssp. oleifera annua Metzg;piktžolių kontrolės būdai;piktžolės;efektyvumas;sėklų derlingumas;ekologinė žemdirbystė;weed control methods;weed;efficiency;yield of seeds;organic farming
Abstract: Rapsų auginimo ekologinėje žemdirbystės sistemoje tyrimų pasaulyje atlikta nemažai, tačiau Lietuvos klimatinėmis sąlygomis jų trūksta, ypač taikant pažangias piktžolių kontrolės priemones. Lauko eksperimentas atliktas 2013–2014 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Dirvožemis – giliau glėjiškas išplautžemis (Endohypogleyic Luvisol). Tyrimų tikslas – įvertinti necheminių piktžolių kontrolės būdų efektyvumą vasarinių rapsų pasėlio piktžolėtumui bei sėklų derlingumui ekologinės žemdirbystės sąlygomis. Eksperimento variantai: necheminiai piktžolių kontrolės būdai: 1) terminis (drėgnuoju vandens garu); 2) mechaninis (tarpueilių purenimas); 3) savireguliacija (stelbimas). Pavasarį vasarinių rapsų pasėlyje vyravo baltoji balanda, raudonžiedė notrelė ir daržinė žliūgė. Mechaniniam piktžolių naikinimui jautriausia buvo baltoji balanda, o terminiam – raudonžiedė notrelė ir daržinė žliūgė. Piktžolių daigų skaičius esmingai mažėjo taikant terminį (nuo 1,5 iki 1,8 karto) bei mechaninį (nuo 2,5 iki 6,8 karto) piktžolių kontrolės būdus vasarinių rapsų pasėlyje, palyginti su savireguliacija. Efektyviausias piktžolių kontrolės būdas ekologiškai auginamų rapsų pasėlyje buvo mechaninis (efektyvumas 30,9–75,5 %). Terminio piktžolių kontrolės būdo efektyvumas, palyginti su mechaniniu, buvo mažesnis (28,4–40,0 %). Prieš nuimant derlių rapsų pasėlyje, kur taikytas mechaninis piktžolių naikinimas, palyginti su savireguliacija, piktžolių skaičius buvo esmingai mažesnis 3,2–4,4 karto, piktžolių sausųjų medžiagų masė – 2,2–3,1 karto. Auginant vasarinius rapsus ekologinės gamybos ūkiuose efektyviau taikyti mechaninį piktžolių kontrolės būdą nei terminį, nes vidutinis rapsų sėklų derlingumas gaunamas 15,8 % didesnis
There is a considerable amount of investigations on oilseed rape cultivated in an organic system, but a lack of investigations in Lithuanian climate conditions, particularly with innovative weed control methods. Field experiments were conducted at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University in 2013 and 2014 and the soil was (IDg4–k) Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cc). This study aims to determine the impact of different non-chemical weed control methods on the spring oilseed rape (Brassica napus L.) crop weediness and yield of seeds under the conditions of the organic farming system. The following non-chemical weed control methods were used: 1) thermal (water steam), 2) mechanical (inter-row loosening), and 3) self-regulation (smothering). Chenopodium album, Lamium purpureum and Stellaria media dominated in spring oilseed rape crop in spring. Chenopodium album was the most responsive to the mechanical weed control method, and Lamium purpureum and Stellaria media were the most responsive to the thermal weed control method. It was estimated that thermal (from 1.5 to 1.8 times) and mechanical (from 2.5 to 6.8 times) weed control methods significantly (P < 0.05) reduced the number of weed seedlings in spring oilseed rape crop, compared with the weed smothering system. The most effective method of weed control in organically grown rape crop was the mechanical control method (efficiency 30.9–75.5%). The efficiency of the thermal weed control method, compared with that of the mechanical method, was lower – 28.4–40.0%. Before rape harvesting in plots where the mechanical weed control was applied, compared with plots where weed smothering was used, the number of weeds was significantly (P < 0.05) 3.2–4.4 times lower, and the dry matter biomass of weeds was 2.2–3.1 times lower. In the self-regulation plots the yield of spring oilseed rape seeds was similar in both years
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3213/2018
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.25 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Mar 6, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.