Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89029
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Juknelienė, Daiva;Mozgeris, Gintautas
Title: The spatial pattern of forest cover changes in Lithuania during the second half of the twentieth century
Other Title: Miško dangos kaitos erdvinis marginys Lietuvoje XX a. II pusėje
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2015, t. 22, nr. 4
Extent: p. 209-215
Date: 2015
Keywords: Miško dangos pokyčiai;miškingumas;apželdinimas mišku;miškų dangos praradimas;erdvinė statistika;Moran’s I;Forest cover changes;forest cover proportion;afforestation;deforestation;spatial statistics
Abstract: Straipsnyje pristatomos miškų dangos pokyčių tendencijos Lietuvos savivaldybėse. Atliekant tyrimus buvo remtasi dviem informacijos šaltiniais apie miškų dangą 1950 m. ir 2013 m.: (i) geografine miškų dangos baze, sukurta naudojant istorinius ortofotoplanus, paremtus aerofotografavimu, atliktu ką tik pasibaigus Antrajam pasauliniam karui ir (ii) informacija, gauta iš Valstybinio miškų kadastro, su nuoroda į 2013 metus. Abu sluoksniai palyginti naudojant GIS perdangos metodus. Duomenys buvo analizuojami agregavus juos iki savivaldybių lygio. Globali Moran’s I ir Anselin vietinė Moran’s I statistikos naudotos nustatant atitinkamai globalius ir vietinius miško dangos marginio pasiskirstymo ypatumus Lietuvos savivaldybėse. Pagrindinė šio tyrimo išvada, kad šalies miškingumas 1950 m. siekė 26,5 %, t. y. jis skiriasi nuo oficialiosios statistikos, kurioje nurodoma 19,7 %. Miškingumas padidėjo visose savivaldybėse 1950–2013 metais. Labiausiai tuose regionuose, kurie mažiausia tiko žemės ūkio veiklai. Santykinai didžiausi naujų miškų plotai buvo nustatyti Pietryčių Lietuvoje, lėčiausiai miškų dangos nyko mažai miškų turinčiose savivaldybėse, o apželdinimas mišku vangiausias buvo žemės ūkio veiklai tinkančioje Pakruojo savivaldybėje. Miškų dangos praradimas paprastai siejamas su miško transformacija į žemės ūkio paskirties žemes, rečiau į krūmynus ar vandens telkinius
The trends of forest cover change in Lithuanian municipalities are introduced in the current paper. Two sources of information on the forest cover in 1950s and today (2013) were used in this study: (i) a geographic forest cover database developed using historical orthophotomaps based on aerial photography, which was carried out in the period just after the World War II, and (ii) the information originating from the State Forest Cadaster and referring to the year 2013. These two layers were compared using GIS overlay techniques. The data was made available for the analyses aggregated up to the municipality level. The Global Moran’s I statistic and Anselin Local Moran’s I were used to identify global and local patterns in the distribution of forest cover characteristics in Lithuanian municipalities, respectively. The main finding of this study was that the proportion of the forest cover in 1950 was 26.5%, i. e. notably differing from the official statistics – 19.7%. The proportion of the forest cover increased in all municipalities during the period 1950–2013. The largest increase in forest cover proportion was in the areas less suitable for agriculture. The relatively largest areas of new forests were identified in the south-eastern part of Lithuania, the deforestation was relatively slowest around less forested municipalities, while the afforestation was relatively slowest around the agricultural Pakruojis municipality. Deforestation was most commonly associated with the forest transformation into agricultural land, less often into scrublands or waters
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3215/2020
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.