Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89028
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Pakeltienė, Rasa;Atkočiūnienė, Vilma
Title: Methodological Principles of Rural Development Synergy Evaluation
Other Title: Kaimiškų vietovių vystymo sinergijos vertinimo metodologiniai principai
Is part of: Socialiniai tyrimai = Social research. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla., 2015, Nr. 2 (38)
Extent: p. 72-81
Date: 2015
Keywords: Kaimiškų vietovių vystymas;valdymas;sinergijos principai;vertinimas;Rural development;management;synergy principles;evaluation
Abstract: Kaimiškų vietovių vystymo (KVV) sprendimai dažniausiai priimami tik atsiradus tam tikrai problemai. Sprendimų priėmėjai pernelyg didelius dėmesio, laiko, energijos ir kitus išteklius skiria probleminiams klausimams išspręsti. Problemos nesukuria strateginio proveržio, naujo vystymo žingsnio, dėl kurio būtų sukuriamas sinergijos efektas. Vien tik darbas su problemomis ir jų sprendimas trukdo įžvelgti naujas galimybes ir įvykdyti realų strateginį proveržį, o gyvenimo kokybė kaimiškose vietovėse keičiasi nepageidaujama linkme. Vis dar pasigendama proaktyviu (įžvalgiu) požiūriu paremtų sprendimų, orientuotų į vietovėje vykstančius procesus. KVV sinergijos vertinimas ir jos reikšmės suvokimas yra ypač reikšmingas strateginio valdymo sprendimas, kurio pagrindą sudaro vietos potencialo pritaikymas naujoms vystymo galimybėms panaudoti. Tarpinstitucinė partnerystė, naujojo kaimo plėtros politikos programavimo laikotarpio iššūkiai reikalauja novatoriškų, panoraminiu ir strateginiu mąstymu grįstų, greitų valdymo sprendimų, kuriančių sinergiją ir socialinę vertę kaimiškose vietovėse. Mokslinėje literatūroje tiriamos šios su kaimiškų vietovių vystymu susijusios problemos: neišryškintas santykis tarp sinergijos teorijos ir KVV teorijų, mažai analizuojamos KVV sisteminės kaitos ir strateginio proveržio sąlygos, be to, tyrėjai nesutaria, kokie KVV metodai sudaro prielaidas pasiekti sinerginių rezultatų. Atlikta mokslinės literatūros analizė leidžia daryti prielaidą, kad mokslininkai vis dar nesutaria dėl bendro KVV sinergijos vertinimo metodo ir sinergiją bando vertinti skirtingais būdais: analizuodami pavienius, skirtingas sritis apibūdinančius rodiklius, naudodamiesi tam tikrais teoriniais kaimo vystymo modeliais bei metodikomis, kurdami integruotus, kompleksinius rodiklius... [et al.]
Intersectoral partnership challenges the new rural development programming period and requires innovative and rapid management decisions which creates synergy and add value. This paper aims at examining the methodological principles of rural development synergy evaluation. This research attempts to take a closer look at the theoretical assumptions behind different concepts of the rural development management process and the importance of synergy. On the grounds of the key findings, propositions have been made regarding rural development management synergy evaluation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89028
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.