Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88925
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Atkočiūnienė, Vilma;Vaznonienė, Gintarė;Pakeltienė, Rasa
Title: Aim of the Development of Rural Social Infrastructure: a Sustainable Community
Is part of: Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas., 2015, Vol. 14, no. 2A (35A)
Extent: p. 509-528
Date: 2015
Keywords: Kaimo socialinės infrastruktūros;Darni bendruomenė;Lietuva;Rural social infrastructure;Sustainable community;Lithuania
Abstract: Socialinė kaimo infrastruktūra turėtų sudaryti sąlygas formuotis darnioms bendruomenėms, plėtoti socialines erdves, vystyti bendruomenę įtraukiančias veiklas, išteklių paskirstymą, stiprinti kompetencijas ir pasitikėjimą žmonėmis bei bendruomenių grupėmis, skatinti jas imtis efektyvių veiksmų ir lyderiavimo. Tyrimo metu, atlikus KSI sektorių būklės objektyvų ir subjektyvų vertinimą, nustatytas Lietuvos kaimo socialinės infrastruktūros poveikis bendruomenės darnumui formuoti. Tyrimo objektas - socialinės kaimo infrastruktūros plėtra. Taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, sugretinimo ir palyginimo, anketinės apklausos, koreliacinės analizės, sintezės, grafinio vaizdavimo ir kiti metodai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad aukščiausias bendruomenės darnumo laipsnis pasiekiamas tada, kai bendruomenė, vystydama KSI, geba tenkinti įvairius dabartinius gyventojų poreikius, užtikrinti ateities reikmes, aukštą gyvenimo kokybę, įvairias KSI paslaugų ir socialinių gėrybių kūrimo bei pasirinkimo galimybes. Darni bendruomenė yra: teisinga, tolerantiška, siejanti tvarią vietos kultūrą, besidalijanti kitomis bendruomeninėmis veiklomis; energinga - veiksni, įtraukianti į veiklas ir dalyvavimą, atstovaujanti ir lyderiaujanti; teisinga kiekvienam - savo narius įtraukianti į kitas bendruomenes; tai bendruomenė, kuri geba efektyviai panaudoti gamtos išteklius, skatina aplinkosaugą, stiprina socialinę sanglaudą ir integraciją bei ekonominį gyvybingumą. Kaimo bendruomenės darnumo vystymasis susijęs su KSI vystymusi: gali būti ir jo priežastis, ir pasekmė. Įvairios socialinės infrastruktūros paslaugos yra sudėtinė darnios bendruomenės dalis, palaikanti gyvybingą ekonomiką, stiprinanti ryšius tarp skirtingų kaimo vietovių, padedanti įgyvendinti inovacijas
The rural social infrastructure should allow the formation of sustainable communities through the continued development of three-dimensional and inclusive community activities, allocation of resources, strengthening competencies and confidence of the people and community groups, enabling them to take effective action and leadership roles. The aim of the research, which is to carry out the subjective and objective assessment of rural social infrastructure sectors, has established the effect for sustainable community formation. This study revealed that the highest degree of sustainable community express when the rural social infrastructure is well developed, able to satisfy the present and the miscellaneous community needs, to ensure a high quality of life, various services and social goods. The sustainable community is correct, tolerant, binding strong local culture in exchange of other community-based activities. The sustainable community is effective, incorporating to participation, representation and leadership; it is correct for everyone now and in the future; this is a community that is able to efficiently use the natural resources and enhance the environment, strengthen the social cohesion and integration and economic viability, able to meet not only the present but also the future needs, a high quality of life and ensure the availability and alternative of options. The subjective assessment of the state of Lithuanian rural social infrastructure sector indicates that the residents in the pilot areas are generally satisfied with the condition of the rural social infrastructure. The subjective and objective assessment of Lithuanian rural social infrastructure sectors has shown that the residents in the pilot areas are generally satisfied with the condition of rural social infrastructure
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88925
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.65 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

4
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

40
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.