Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88911
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Tamošiūnas, Rimantas;Valiuškaitė, Alma;Jukna, Laurynas;Tamošiūnas, Kęstutis;Žiogas, Algimantas Feliksas
Title: Spatial distribution patterns of apple sawfly populations in two differently managed commercial apple orchards
Other Title: Obuolinio pjūklelio populiacijų erdvinis pasiskirstymas versliniuose obelų soduose
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 102, Nr. 1 (2015)
Extent: p. 73-80
Date: 2015
Keywords: Erdvinis pasiskirstymas;Geografinė informacinė sistema;Integruota kenkėjų kontrolė;Išsklaidytasis tankis;Obelų vaisių kenkėjai;Obuolinis pjūklelis;Apple fruit pests;Geographic information systems;Hoplocampa testudinea;Integrated pest management;Kernel density;Spatial distribution
Abstract: Obuolinio pjūklelio (Hoplocampa testudinea Klug, 1916) populiacijų erdvinio pasiskirstymo tyrimai atlikti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto ekologiniame ir intensyviajame obelų soduose 2010–2013 m. Obuolinio pjūklelio suaugėlių populiacijos tankis buvo tirtas baltosiomis gaudyklėmis „Rebell®bianco“ (Andermatt Biocontrol, Šveicarija). Siekiant nustatyti sankaupos intensyvumą, buvo apskaičiuotas neigiamo binominio skirstinio koeficientas k – sankaupos indeksas, taikant suderinamumo kriterijų. Koeficientas k buvo nustatytas abiem sodams skirtingais tyrimo metais. Be to, siekiant tiksliau įvertinti obuolinio pjūklelio pasiskirstymo sodų teritorijose dėsningumus, buvo taikyta erdvinės analizės išsklaidytojo tankio (Kernel density) funkcija. Ši funkcija leidžia parodyti elementų tankį tam tikru spinduliu ir sodų teritorijose vizualizuoti vietas, kuriose pjūklelio suaugėlių tankis buvo didžiausias. Erdvinė analizė atlikta naudojant GIS (geografinės informacinės sistemos) programinę įrangą ARCGIS 10. Obuolinio pjūklelio erdvinio pasiskirstymo tyrimo rezultatai atskleidė ryškią populiacijų plitimo židiniais tendenciją. Sankaupų vietos buvo gana pastovios ir erdvėje, ir tam tikru laiku, nepriklausomai nuo sodo dydžio. Tyrimo rezultatai leidžia optimizuoti obuolinio pjūklelio integruotosios kontrolės strategiją, ypač dideliuose sodų masyvuose. Sodų teritorijose išdėsčius tam tikrą kiekį gaudyklių ir atlikus kelerių metų trukmės stebėjimus, galima nustatyti kenkėjo paplitimo židinius, kuriuose galima tikėtis didžiausio obuolinio pjūklelio žalingumo. Tyrimo metais abiejuose soduose daugiausia pažeistų užuomazgų buvo aptikta ant vaismedžių, esančių didžiausio pjūklelių tankio židiniuose
An investigation on spatial distribution of apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug, 1816) populations was conducted in organically and conventionally managed apple orchards of Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry in 2010–2013. The aim of this study was to examine population density patterns of within orchard spatial distribution of apple sawfly. White sticky traps Rebell®bianco (Andermatt Biocontrol, Switzerland) were used to monitor apple sawfly population density. In order to determine aggregation extent in sawfly populations, coefficient k of the negative binomial distribution, serving as aggregation index, was computed using maximum-likelihood method. Additionally, in order to accurately evaluate distribution patterns of apple sawfly within orchards, spatial analysis using Kernel density function was performed. Spatial analysis was performed using program package ARCGIS 10. Results of the study on spatial distribution patterns of apple sawfly imagoes demonstrated strong tendency for aggregation of adult sawflies across the orchard area. Localisation of clumps was quite constant despite the size of the orchard. Such knowledge could be applied for optimization of apple sawfly control strategies, especially in large orchards. The highest infestation levels were recorded exactly in the aggregations of sawflies over the course of the study. Moreover, knowing exact locations of such aggregations could be useful for optimization of positioning of traps in the orchards and, ultimately, restricting insecticide applications only to places where it is really necessary
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/03/102_1_str9.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.34 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.