Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88908
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kriaučiūnienė, Zita;Velička, Rimantas;Čekanauskas, Sigitas;Butkevičienė, Lina Marija;Masilionytė, Laura;Šarauskis, Egidijus;Karayel, Davut;Lazauskas, Petras Algimantas
Title: Evaluation of soil tillage process to improve seedbed preparation and crop density = Žemės dirbimo proceso vertinimas sėklos guoliavietės paruošimui ir pasėlio tankumui optimizuoti
Is part of: ISB-INMA TEH' 2015 : Agricultural and Mechanical Engineering : International Symposium, 29-31 October 2015. Bucharest, 2015
Extent: p. 11-16
Date: 2015
Keywords: Seklus ir gilus arimas;Tiesioginė sėja;Sėklos guoliavietė;Pasėlio tankumas;Deep and shallow ploughing;Direct drilling;Seedbed;Crop stand density
Abstract: Dirvos drėgnumas ir sėklos guoliavietės paruošimas yra svarbūs veiksniai nulemiantys sėklų sudygimą ir daigų augimą. Daugiausia tai priklauso nuo aplinkos sąlygų, bet tam turi įtakos ir žemės dirbimo būdas. Skirtingų žemės dirbimo būdų lauko eksperimentai buvo atlikti 2009 m. Aleksandro Stulginskio universiteto bandymų stotyje. Eksperimento variantai: 1) tiesioginė sėja; 2) seklus arimas (10 cm); 3) gilus arimas (20 cm). Buvo auginami vasariniai miežiai (Hordeum vulgare L.) ‘Simba’, dirvožemis – drenuotas karbonatingas giliau glėjiškas ištplaužemis (Calc(ar)i- Endohypogleyic Luvisol (Drainic). Tyrimų tikslas – nustatyti žemės dirbimo būdo įtaką sėklos guoliavietės parametrams bei pasėlio tankumui. Buvo nustatyta, kad didžiausiais dirvos paviršiaus nelygumas (31,8 mm) buvo taikant gilųjį arimą iš rudens, tačiau sėklos guoliavietės nelygumas buvo mažiausiais (15,2 mm). Tiesioginės sėjos gylis buvo 15,6 mm, o artame dirvožemyje – 51,7–57,4 mm. Giliai artame (20 cm) dirvožemyje net 88,4 % sėklų buvo pasėta per giliai, o taikant tiesioginę sėją – 57,8 % per sekliai. Tiksliausiai sėklos buvo pasėtos ariant sekliai – 43,8 % sėklų buvo sėjos gylyje. Nežiūrint to, kad esant sausiems orams, tiesioginės sėjos laukeliuose vasariniai miežiai sudygo greičiau, vėliau buvo nustatyta, kad pasėlis esmingai retesnis (180 vnt. m2) nei artame dirvožemyje. Arimo gylis neturėjo esminės įtakos pasėlio tankumui, artame dirvožemyje augalų buvo 431–445 vnt. m2
The humidity of the soil and the quality of seedbed preparation is an important factor influencing crop density and early establishment. It largely depends on weather conditions, but partly it can be controlled by soil management system. Field experiments of different soil tillage methods were carried out at Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University in 2009. Treatments involved: 1) direct drilling, 2) shallow ploughing (10 cm depth), 3) deep ploughing (20 cm depth). In the experiment spring barley (Hordeum vulgare L.) variety ‘Simba’ was cultivated. The soil of experimental site – Calc(ar)i- Endohypogleyic Luvisol (Drainic). The aim of the research was to estimate the influence of soil management system on seedbed parameters and crop density. It was estimated, that the highest roughness of the soil surface (31.8 mm) was, when the soil was ploughed at 20 cm depth, but contrarily the seedbed roughness was the lowest (15.2 mm). Estimated direct drilling depth was 15.6 mm and in ploughed soil it was 51.7–57.4 mm. In ploughed soil at 20 cm depth the seeds were sown too deep – 88.4 % of them were below sowing depth. When direct drilling was used – too shallow – 57.8 % of seeds were above sowing depth. The highest accuracy was estimated in shallow ploughed soil – 43.8 % of the seeds were at sowing depth. Nevertheless in the dry weather conditions spring barley germinated faster when direct drilling was used, later on, experimental results showed, that spring barley crop density was significantly thinner (180 plants per m2) compared to deep or shallow ploughing, whereas depth of the ploughing did not influence thickness of crop stand: it was 431–445 plants per m2
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88908
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.55 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

37
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.