Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88790
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Raškauskaitė, Monika;Danusevičius, Darius
Title: Geografinės kilmės ir sėklos masės įtaka paprastosios pušies (Pinus syl-vestris L.) palikuonių produktyvumui ir stiebo kokybei
Other Title: The effect of provenance and seed weight onwoodyield and stem ąuality of Scots pine progeny
Is part of: Miškininkystė. , 2015, Nr. 1 (77)
Extent: p. 33-44
Date: 2015
Keywords: Vidurūšiniai hibridai;Provenencija;Populiacijų perkėlimas;Sėklų masė;Intraspecific hybrids;Provenance;Population transfer;Seed weight
Abstract: Tyrimo tikslas - palyginti paprastosios pušies geografinių kilmių hibridinių ir vietinių populiacijų palikuonių produktyvumą ir stiebo kokybę bei ištirti sėklų masės įtaką vieno medžio sėklinių palikuonių produktyvumui, kokybei ir adaptyvumui. Tyrimai atlikti 1993 metais Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Jūrės girininkijoje įveistuose paprastosios pušies vidurūšinių hibridų bandomuosiuose želdiniuose. Išmatuoti 6 nevietinių populiacijų ir vietinės Dubravos populiacijos hibridiniai palikuonys, bei lengvų ir sunkių sėklų ir tolimų populiacijų hibridai. Nevietinės populiacijos -Amūras (Rusijos Tolimieji Rytai), Čita (Sibiras), Komi (šiaurės kontinentinė Rusija), Charkovas (Ukraina), Čekija, Vilniaus ir vietinė Kazlų Rūdos populiacija - kontrolė. Iš viso 645 medžiai. Dispersinė analizė atskleidė statistiškai reikšmingą motininio medžio kilmės (populiacijos) įtaką visų išmatuotų požymių (medžių skersmuo (1,3 m aukšlyje), stiebo tiesumas, pleištinių šakų defektas, dvistiebiškumas, žievės forma, šakų skaičius ir storiausios šakos storis krūtinės aukšlyje esančiame menturyje, šakų prisegimo kampas, medienos kietumas) dispersijai. Požymiai, efektyviausiai atskleidžiantys skirtumus tarp populiacijų, yra: medžio skersmuo, žievės forma ir medienos kietumas. Reikšmingas populiacijos efektas rodo stiprų genetinį komponentą visuose vertintuose požymiuose. Populiacijų perkėlimo naudos, panaudojant vidurūšinę hibridizaciją, tyrimas parodė, kad kryžminimui su vietiniais genotipais naudojant pietinės kilmės pušies genotipus gaunama didesnė nauda išlikimui ir stiebo produktyvumui bei kokybei nei naudojant šiaurinės kilmės genotipus. Tai ypač aktualu klimato šiltėjimo aspektu
The aim was compare the wood yield and stem ąuality among Scots pine provenance hybrids and progeny of a local provenance as well as estimate the effect of seed weight on wood yield and ąuality of juvenile progeny tested in a field test located in the Kaziu Ruda Forest Enterprise Jure forest district. The following genetic entries were assessed: (a) open pollinated progeny of a single mother tree born form light and heavy seed (b) hybrids between the local and distant populations: Amur (Russian Far East), Chita (Siberia), Komi (North Russia), Charkov (Ukraine), Czeck Republic. Populations from Vilnius and local Kaziu Ruda were used as control. 645 trees were measured in totai. Analysis of variance showed that provenance has a statistically significant effect on all traits measured. Traits which reveal the most effectively differences betvveen populations are: tree diameter, form of the bark and hardness of the wood. Statistically significant effect of population shows a strong genetic component in all measured traits. Results on the provenance transfer via intraspecific hybridization showed that an additional gain can be achieved in stem yield, stem ąuality and survival when interbreeding the local genotypes with southern populations but not with northern. This is an important observation in the context of climate change. Differences between the progenies raised from light and heavy seeds are not significant at age 21, therefore we claim that light and heavy seeds are eąually valuable for progeny raising
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88790
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.31 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.