Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88774
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Juknelienė, Daiva;Valčiukienė, Jolanta
Title: Miško įveisimo Lietuvos agrarinėse teritorijose vertinimo tyrimai
Other Title: Afforestation assessment studies in Lithuanian agrarian territories
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2015, nr. 1(6)
Extent: p. 69-78
Date: 2015
Keywords: Agrarinės teritorijos;Miško įveisimas;Miško žemė;Žemės ūkio naudmenos;Žemės naudojimo intensyvumas;Apleistos žemės;Agrarian areas;Aforestation;Forest land;Agricultural land;Land use intensity;Abandoned land
Abstract: Straipsnyje pateikiama Lietuvos Respublikos miško įveisimo agrarinėse teritorijose būklės apžvalga ir žemės ūkio naudmenų ir miškų plotų apsaugos teisinės ir ekonominės priemonės. Analizuojamos priežastys, sąlygojančios miškų projektavimo dirbamoje žemėje ekonominio pagrindimo poreikį. Pateikiami pasiūlymai žemės ūkio ir kaimo plėtrai, galintys užtikrinti efektyvesnį žemės naudojimą. Siūlymai pagrindžiami strateginių dokumentų ir įstatymų nuostatomis miško žemės ir žemės ūkio naudmenų, kaip išskirtinės reikšmės gamtos išteklių, išsaugojimui. Racionalaus žemės naudojimo klausimai Lietuvoje gali būti tinkamai sprendžiami, patobulinus teisės aktus, rengiant mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstus teritorijų planavimo dokumentus, apleistas žemes su našiais dirvožemiais bei su įrengtomis sausinimo sistemomis grąžinus ūkinei veiklai. Miškų įveisimą rekomenduojama planuoti arba leisti nenašiuose, nepatogiuose mechanizuotai dirbti žemės plotuose
The paper presents an overview of the state of afforestation in agricultural areas is the Lithuanian Republic, as well as legal and economic measures for the protection of agricultural land and forests. The paper analyzes the reasons leading to economic justification needed for the design of forest in arable lands. The proposals for agriculture and rural development that can ensure a more efficient use of land are presented in the paper. Proposals are justified by the strategic documents and legislative provisions for the conservation of forest land and farmlands as natural resources of exceptional importance. Rational land use issues in Lithuania can be properly solved by improving legislation, preparing territorial planning documents based on scientific recommendations, after the returning of abandoned lands with productive soils and equipped with drainage systems to farming activity. Afforestation is recommended to plan or authorize: in inefficient, inconvenient to work in a mechanized way, farming areas
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88774
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.25 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

40
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.