Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88768
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Luty, Lidia;Kożuch, Artur J;Makutėnas, Valdemaras;Butvilaitė, Aušra
Title: Topsis method in assessing innovative potential of voivodships in Poland
Other Title: Topsis metodo pritaikymas įvertinant inovacijų diegimo potencialą Lenkijos vaivadijose
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 37, nr. 3 (2015)
Extent: p. 406-414
Date: 2015
Note: WOS:000436102900004
Keywords: Inovacijų diegimo potencialas;TOPSIS metodas;Vaivadijos;Innovational potential;Linear method of ordering objects;TOPSIS method;Voivodships
Abstract: Straipsnyje keliama hipotezė, kad ekonominis regionų išvystymas gali būti vertinamas pagal inovacijų įdiegimą. Todėl svarbu identifikuoti būdus, leidžiančius palyginti novatoriškumo laipsnį. Tyrimo tikslas – naudojant TOPSIS metodą, kaip mokslinių tyrimų įrankį, palygintas ir įvertintas inovacijų diegimo potencialas Lenkijos vaivadijose. Tyrimo objektas – inovacijų diegimo potencialas. TOPSIS metodas buvo pasiūlytas mokslininkų Hwang ir Yoon, išplėtotas ir adaptuotas šio straipsnio autorių. Tyrimo metu gauti duomenys leido nustatyti Lenkijos vaivadijų pasiskirstymą pagal nutolimą nuo „idealios“ ir „nepageidaujamos“ inovacijų diegimo būklės bei atlikti grupavimą pagal tris inovacijų diegimo lygmenis. Tyrimo rezultatai parodė, jog taikytas TOPSIS metodas yra tinkamas mokslinių tyrimų įrankis objektyviam regionų vertinimui ir palyginimui, atsižvelgiant į inovacijų diegimo potencialą
The article presents an assumption that the characterization of regional innovativeness requires an assessment on many levels, mainly at the regional level. For this reason in this research paper is applied the linear method of ordering objects as an instrument for assessing and comparing the level of innovativeness on the example of Polish voivodships. The aim of research is to present the TOPSIS method as an instrument for assessing and comparing the level of innovativeness of Polish voivodships. Research object: innovative potential of Poland voivodships. The results allowed identifying the level of differentiation among Polish voivodships in terms of distance of the object from the “ideal” and “undesirable”, as well as making their hierarchy and arranging them in 3 groups of innovativeness. The research and its results lead to the conclusion that the proposed method is a useful tool in evaluating the regions according to their innovativeness level
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/88768/2/ISSN1822-6760_2015_V_37_3.PG_406-414.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/88768
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons