Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88762
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Žukauskaitė, Laima
Title: Želdinių (žėlinių) apsaugos priemonių nuo elninių žvėrių efektyvumas VĮ Anykščių miškų urėdijos Mikierių girininkijoje
Other Title: Efficiency of protection measures of planted stands against deer in Mikieriai forest district of the Anykščiai state forest enterprise
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2015 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2015
Extent: p. 201-206
Date: 2015
Keywords: Elniniai (Cervidae);Želdiniai;Pažeidimo laipsnis;Deer (Cervidae);Stands;Damage degree
Abstract: Tyrimas atliktas VĮ Anykščių miškų urėdijos Mikierių girininkijoje. Darbo objektas – elninių žvėrių populiacijos ir pušies bei eglės želdinių (žėlinių) sklypai. Atlikta elninių žvėrių maršrutinė apskaita pagal žiemos ekskrementų krūveles R. McCain‘o metodu. Skirtingų želdinių apsaugos priemonių efektyvumui nustatyti 43 – ijuose sklypuose buvo įvertintas pažeidimo laipsnis pagal „Elninių žvėrių daromo neigiamo poveikio miško želdiniams, žėliniams vertinimo metodiką“. Mikierių girininkijoje apskaitos juostose rasta 245 vnt. briedžio ekskrementų krūvelių, 180 vnt. tauriojo elnio, 294 vnt. stirnos ir 231 vnt. danieliaus ekskrementų krūvelių. Nustatytas briedžių tankis yra 5 vnt./1000 ha, tauriųjų elnių – 10 vnt./1000 ha, stirnų – 12 vnt./1000 ha, danielių – 12 vnt./1000 ha. Pažeidimo laipsnis nustatytas 22 sklypuose, t. y., 51 proc. nuo visų patikrintų sklypų skaičiaus buvo daugiau ar mažiau nuskabyti ūgliai. Pažeidimo laipsnis svyruoja nuo 1 proc. iki 21,5 proc. Tarp repelentais apsaugotų sklypų didžiausias pažeidimo laipsnis buvo 21,5 proc., o tarp apsaugotų tvoromis – 6,6 proc. Didžiausią žalą daranti elninių rūšis – briedis. Pažeidimo laipsnio svertinis vidurkis repelentais apsaugotuose plotuose lygus 12, 4 proc., o tvoromis apsaugotuose – 2,1 proc. Todėl galima daryti išvadą, kad prie esamo elninių žvėrių tankio Mikierių girininkijoje tvoros, kaip želdinių apsaugos priemonės, yra efektyvesnės
The study was carried out in Mikieriai forest district of the Anykščiai State Forest Enterprise. Object of the study – deer (Cervidae) populations and plots of planted (or naturally regenerated) pine and fir stands. Deer route accounting was performed according to the piles of winter droppings using R. McCain’s method. In order to determine the efficiency of different stand protection measures the damage degree was evaluated in 43 plots according to ‘The methodology of evaluation of negative deer impact on planted and naturally regenerated forest stands’. 245 piles of moose droppings, 180 piles of red deer droppings, 294 piles of roe deer droppings and 231 piles of fallow-deer droppings were found in the accounting belts in Mikieriai forest district. It was established that the moose density is 5 pcs./1 000 ha, red deer density – 10 pcs./1 000 ha, roe deer density – 12 pcs./1 000 ha, fallow-deer density – 12 pcs./1 000 ha. The damage degree was established in 22 plots. i.e. 51 percent of the number of all checked plots had more or less shoots browsed by deer. The damage degree varies from 1 percent to 21.5 percent. The largest damage degree in the plots protected with repellents was 21.5 percent, and in the plots protected with fences it was 6.6 percent. The deer species making the largest damage is moose. The weighted average of the damage degree in the areas protected with repellents is equal to 12.4 percent whereas in the areas protected with fences it is 2.1 percent. Therefore the conclusion should be made that with the deer density, which currently is in Mikieriai forest district, fences as a protection measure of stands is more efficient
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/jaunasis_mokslininkas_2015_mef_1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.75 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.