Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88703
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Glumbakas, Domas
Title: Skirtingų genetinių klonų gluosnių (lot. Salix. v.) našumo tyrimai
Other Title: Yield of short rotation willow (lot. Salix viminalis) plantations of different genetic clones
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2015 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2015
Extent: p. 49-53
Date: 2015
Keywords: Gluosniai;Klonai;Plantacijos;Našumas;Biomasė;Willow;Clones;Plantations;Productivity;Biomass
Abstract: Straipsnyje pateikiami pirmos rotacijos skirtingų klonų gluosnių plantacijų našumo tyrimo rezultatai. Tyrimai buvo atlikti Šilutės rajone UAB „Klasmann-Deilmann“ įveistose plantacijose. Tirtas 1, 2, 3-jų metų trijų gluosnių klonų našumas. Tyrimui atrinktuose plotuose buvo įsteigti linijiniai tyrimo bareliai, kuriuose buvo matuojamas visų medelių stiebų skersmuo 1,3 m aukštyje bei modelinių medžių aukštis. Modeliniai medžiai buvo nupjauti, iš jų paimti medienos mėginiai drėgnai ir sausai biomasei nustatyti. Sukurti gluosnių medelių drėgnos ir sausos biomasės regresiniai modeliai. Didžiausias ryšio stiprumas gautas tarp gluosnio medelių skersmens ir jų sausos biomasės. Determinacijos koeficientas R2 siekia 0,98. Įvertintas atskirų klonų gluosnių plantacijų, įveistų nusausintose žemės ūkio paskirties priesmėlio žemėse, našumas. Nustatyta, kad našiausio gluosnio klono Nr. 1 plantacijose per pirmuosius metus sukaupiama 0,6 t/ha sausos biomasės, per dvejus metus – 3,3 t/ha, per trejus – 17,2 t/ha
The study is based on the performance results of the first rotation plantation of different willow clones. The investigation was carried out in the plantations located on the company‘s „Klasmann-Deilmann“ territory in Šilutė region. Biomass productivity of one, two and three year old clones was investigated. To measure tree diameter at 1.3 m and height of the control trees linear sample plots were established. The control trees were cut and samples were extracted to obtain wet and dry biomass weight. Models for wet and dry biomass were developed. The most significant relationship was obtained between diameter and dry biomass of the willow trees. The determination coefficient R2 equal 0.98. The productivity of individual clone plantations located on sandy loam was investigated. The findings revealed that the most productive willow clone No.1 accumulated 0.6 t/ha of the dry biomass per first year, 11.3 t/ha per two years, 17.2 t/ha per three years
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/jaunasis_mokslininkas_2015_mef_1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.79 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.