Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88673
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kemėšius, Martynas
Title: Nuotekų dumblo įtaka paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) sėjinukams
Other Title: The influence of sewage sludge on norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seedlings
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2015 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2015
Extent: p. 106-109
Date: 2015
Keywords: Nuotekų dumblas;Paprastosios eglės sėjinukai;Mineralinės trąšos;Sewage sludge;Norway spruce seedlings;Mineral fertilizers
Abstract: Tyrimai atlikti 2012 metais VĮUtenos miškų urėdijos medelyne. Tyrimų tikslas yra nustatyti nuotekų dumblo įtaką paprastosios eglės (Picea abies) dvimečiams sėjinukams. Darbo objektas – paprastosios eglės sėjinukai. Darbe sprendžiami šie uždaviniai: nustatyti pirmamečių ir antramečių eglės sėjinukų antžeminės dalies orasausei masei optimalią ND normą, nustatyti pirmamečių ir antramečių eglės sėjinukų šaknų orasausei masei optimalią ND normą, nustatyti pirmamečių ir antramečių eglės sėjinukų bendrai orasausei masei optimalią ND normą bei nustatyti optimalią ND normą/as pirmamečiams ir antramečiams sėjinukams auginti. Tyrimams buvo naudojama 20, 40, 60, 80, 100 t/ha nuotekų dumblo (ND) tręšimo normos bei kontrolinis variantas tręštas mineralinėmis trąšomis. ND įtakai nustatyti buvo naudojama sėjinukų orasausė masė, gauta sveriant vidutinius (pagal aukštį ir skersmenį) eglės sėjinukus. Pirmaisiais metais antžeminę sėjinukų masę labiausiai stimuliavo 80 t/ha ND norma, o antraisiais – 60 t/ha ND dozė. Visos ND tręšimo normos pirmamečių sėjinukų šaknų masę veikė neigiamai. Antramečių sėjinukų šaknų masę daugiausiai padidino 80 t/ha ND norma. Pirmamečių sėjinukų bendrą orasausę masę padidino tik 80 t/ha ND tręšimo norma, o antramečių eglės sėjinukų atveju didžiausią teigiamą įtaką turėjo 60 t/ha tręšimas nuotekų dumblu. Pirmamečiams eglės sėjinukams optimali ND tręšimo norma yra 80 t/ha, o antraisiais metais – 60t/ha
Research was done on 2012 at Utena Forest Enterprise nursery. The aim of research is to investigate impact of sewage sludge for Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) two years’ seedlings. Object of the research – Norway spruce seedlings. 20, 40, 60, 80, 100 t/ha fertilization rates of sewage sludge (SS) were investigated and compared with control – seedlings fertilized with mineral fertilizers. Impact of SS was evaluated by seedlings dry mass, which was calculated weighting medium seedling (medium by high and diameter). At first year the biggest impact was indicated of 80 t/ha fertilizations rate and on second year – 60 t/ha. All fertilization rates had a negative impact for seedlings roots‘mass at first year. On second year seedlings roots‘mass was increased the most by 80 t/ha fertilization rate. First year seedling dry mass was increased only by 80 t/ha fertilization rate and on second year the biggest positive impact was of 60 t/ha fertilization rate. Optimal fertilization rate of sewage sludge for Norway spruce seedling at first year is 80 t/ha and on second year – 60 t/ha
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/jaunasis_mokslininkas_2015_mef_1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.16 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.