Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88649
Type of publication: Patentai įregistruoti Lietuvoje / Patents registered in Lithuania (N5)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Contributor(s): Bubulis, Algimantas;Jūrėnas, Vytautas;Navickas, Algirdas;Pauliukas, Arvydas;Grigiškis, Saulius;Minchenya, Vladimir;Asimov, Rustam
Title: Ultragarsinis skysčių maišytuvas
Other Title: Ultrasonic liquid mixer
Extent: 6 p
Date: 26-May-2014
Note: Paraiškos Nr.: 2012 058
Abstract: Išradimas priskirtas energetikos pramonės sričiai ir gali būti panaudotas skysto kuro - dujų mišinio paruošimui ir padavimui į degimo kamerą, skysto kuro katilinėse ir kituose skystą kurą naudojančiuose įrengimuose. Išradimo tikslas- padidinti mazut o-vandens sumaišymo kokybę ir pagerinti mišinio energetines savybes, išplečiant kavitacijos veikimo zoną.Ultragarsinis skysčių maišytuvas susideda iš tuščiavidurio cilindrinio korpuso (1), apriboto dangteliais (2,3) ir suveržto smeigėmis (4). Korpus e (1) jo išilginės simetrinės ašies atžvilgiu yra patalpintas vamzdžio formos ultragarsinis virpesių skleidiklis (5 ), ant kurio išorinio paviršiaus standžiai sumontuoti diskiniai elementai (6) su kiaurymėmis (7), tarp kurių ultragarsiniame skleidikl yje (5) padarytos kiaurymės (8).Skysčio padavimo vamzdis (9) įtvirtintas centrinėje dangtelio (2) dalyje ir per tarpinę (10), patalpintas vidinėje ultragarsinio skleidiklio (5) dalyje. Ultragarsinis skleidiklis (5), priešingoje cilindrinio korpuso pu sėje,įmontuotas dangtelyje (3) ir prijungtas prie ultragarsinio vykdiklio (11). Dangtelyje (3) taip pat yra įmontuotas skysčio išėjimo vamzdis (12)
The invention relates to the energetics and can be used for liquid fuels - gas mixture preparation and supply to the combustion chamber, in the liquid fuel boilers and in other liquid fuel applications. Aim of the invention - to increase the fuel oil - water mixing and improve the quality of the energy characteristics of the mixture extending the cavitation operation zone. Ultrasonic fluid mixer consists of a hollow cylindrical body (1), the defined by caps (2, 3) and tighten by pins (4). In hou sing (1) in respect of longitudinal symmetrical axis is placed the tubular ultrasonic vibrations spreader (5), on the outer surface of which is rigidly mounted disc elements (6) with holes (7), among which in ultrasonic spreader (5) is made holes (8) . Liquid feeding tube (9) fixed in the central part of cap (2) and by the insertion (10) placed on the inside of the ultrasonic spreader (5) part. Ultrasonic spreader (5), on the opposite side of the cylindrical body mounted on the cover (3) and conn ected to the ultrasonic actuator (11). In cover (3) is mounted liquid outlet pipe (12)
Internet: http://www.vpb.gov.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X530855
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
UAB "Biocentras"
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.59 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

60
checked on Mar 5, 2020

Download(s)

10
checked on Mar 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.