Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88648
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Bulotaitė, Inga
Title: Skystų organinių trąšų įtaka bulvių gumbų kokybiniams rodikliams
Other Title: Liquid organic fertilizers on quality in potato tubers
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2015 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2015
Extent: p. 151-155
Date: 2015
Keywords: Organinės trąšos;Bulvių gumbai;Elektrocheminiai rodikliai;Ekologinė žemės gamyba;Organic fertilizer;Potato tubers;Electrochemical characteristics;Organic farming
Abstract: Bulvių gumbų kokybinių rodiklių bandymai vykdyti ASU Agroekologijos centre 2013 – 2014m. Bandymas atliktas norint nustatyti skystų organinių trąšų įtaką bulvių gumbų kokybiniams rodikliams, taikant holistinius tyrimo metodus. Gauti rezultatai rodo, kad elektrocheminis rodiklis redokso potencialas rH rodo deduktyviąją aplinką. Kuo redokso potencialas mažesnis, tuo jis labiau tinka žmogaus organizmui. Visu sandėliavimo laikotarpiu rH skaitinės vertės mažiausios bulvių, kurios nepurkštos. Lyginant bulvių gumbų pH skaitines vertes pavasarį su kitais tyrimo laikotarpiais, nustatytos esminiai mažesnės vertės. Pavasario laikotarpiu savitojo elektros laidžio skaitinės vertės esminiai didėja. Beveik visais metų laikotarpiais didžiausios reikšmės nustatytos bulvių, kurios nebuvo purkštos. Bulvių gumbų savitojo elektros laidžio ir redokso potencialo skaitinės vertės didžiausios pavasarį. Viso sandėliavimo laikotarpiu bulvių gumbų, tręštų Biokal trąšomis energijos vertė esminiai mažesnė nei bulvių gumbų, tręštų kitomis skystomis organinėmis trąšomis. Galima teigti, kad elektrocheminiais tyrimo metodais nustatytus rodiklius Biokal trąšomis tręštos bulvės labiau tinka žmogaus organizmui, taip pat bulvių gumbai tinkami sandėliuoti ir laikyti, nes energijos P vertės viso sandėliavimo laikotarpiu mažesnės nei kitomis trąšomis tręštų bulvių gumbų
Potato tuber qualitative indicators test was conducted in the centre of ASU Agroecology in 2013–2014m. The test is conducted to determine the liquid organic fertilizers on potato tuber quality parameters using holistic methods. The results show that the electrochemical redox potential indicator shows deductively RH environment. As the redox potential of the smaller, the more relevant human body. The entire storage period rh lowest numerical value of potatoes which which has been sprayed. Comparing the potato tuber pH numerical values in the spring with the other study periods, was fixed lower value. Spring period the specific electrical conductivity of the numerical value increases. In almost all periods of the year the highest values are potatoes that have not been sprayed. Potato tuber specific electrical conductivity and redox potential of the numerical value of the largest in the spring. Total storage period of potato tubers, fertilized BIOKAL fertilizers essential energy value less as the potato tuber, fertilized other liquid organic fertilizers. It can be argued that electrochemical methods of testing the indicators set biokal fertilizer fertilize potatoes are more suitable for the human body, as well as suitable for the storage of potato tubers and store as energy storage, total P values lower than during other fertilizers fertilized potato tubers
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/jaunasis_mokslininkas_2015_mef_1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.45 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.