Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88566
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Dabkienė, Vida
Title: Ūkio veiklos vertinimas integruojant darnaus vystymosi dimensijas: teorinio modelio formavimo prielaidos
Other Title: Farm performance evaluation integrating principles of sustainable development: the preconditions which form theoretical model
Is part of: Ūkio plėtra: teorija ir praktika : 10-oji prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė magistrantų ir doktorantų konferencija, 2013 m. gruodžio 5 d. Kaunas : konferencijos straipsniai. Kaunas : VUKHF, 2013
Extent: p. 44-51
Date: 2013
Keywords: Darnus vystymasis;Ūkis;Veiklos vertinimas;Farm;Performance evaluation;Sustainable development
ISBN: 9786094592669
Abstract: Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio skiriama darnumui, darnaus vystymosi koncepcijoms. To pasėkoje įmonių ir ūkių veiklai vertinti bandoma sukurti jų veiklos vertinimo metodiką, apimančią tris darnumo dimensijas: ekonominę, aplinkosauginę ir socialinę. Žemės ūkis darnaus vystymosi kontekste pripažįstamas kaip prioritetinis dėl jo svarbos aplinkai, visuomenei ir ekonomikai. Ūkių lygmeniu priimami sprendimai yra esminiai siekiant darnaus žemės ūkio vystymosi.Tradicinis ūkio veiklos vertinimas, apimantis vien tik ekonominius ir finansinius rodiklius yra nepakankamas darnaus vystymosi požiūriu, nes neatskleidžia ūkininkavimo teigiamo ar neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir bendruomenių vystymuisi. Siekiančioms darnaus vystymosi įmonėms 1997m. Elkington pristatė naują įmonių veiklos vertinimo trimatį instrumentą „Triple Bottom line“, t.y. dar vadinamu 3P (Pelnas, Žmonės, Planeta, angl. k. Profit, People, Planet), kuris į įmonių veiklos vertinimą įtraukia socialinius ir aplinkosauginius darnumo elementus. Straipsnyje atskleidžiamos ūkio veiklos vertinimo teorinio modelio formavimo prielaidos: sąvokos „veikla“ ir TBL koncepcijos ryšys, ūkio veiklos vertinimo tyrimo būdo „kryptis tikslui“ pasirinkimas, TBL koncepcijos ryšys su kapitalu, ekspertinio vertinimo svarba ūkio veiklos vertinimo kontekste, integruojant darnaus vystymosi dimensijas
In recent years much attention is paid on such concepts as sustainability, sustainable development. This interest has been accompanied by attempts to create tools for evaluation of enterprise’s or farm’s performance. Agricultural sector in sustainable development approach is recognized as priority sector due to its importance to the society, environment and economics. Traditional farm performance evaluation, covering just the economic and financial performance is not sufficient in the approach of sustainable development, because it doesn’t demystify positive or negative farming impact on the natural environment and community development. According to the evaluation method of agricultural sustainability “direction to target” the set of indicators to evaluate farm sustainability can be chosen. "Triple Bottom Line” concept integrates social and environmental bottom lines in the enterprise performance evaluation. TBL concept and its relationship with capital gives theoretical precondition to create indicators system according each capital. The final list of indicators should be selected and weighted by experts. In this way the main problems will be revealed and it will make indicators system suitable to use in practise
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88566
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.96 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.