Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88561
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Baziliauskas, Darius
Title: Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medynų sandaros ir našumo tyrimai VĮ Šakių miškų urėdijoje
Other Title: Research of Scots pine (Pinus sylvestrisL.) stands structureand yield in Sakiai forest enterprise
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2015 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2015
Extent: p. 9-13
Date: 2015
Keywords: Brandus pušynas;Medyno sandara;Medyno skalsumas;Medyno tankumas;Medyno našumas;Mature Scots pine stand;Stand stocking level;Stand density;Stand yield
Abstract: Tyrimai atlikti Šakių miškų urėdijos brandžiuose pušynuose. Tirta paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medynų sandara ir našumas. 63 proc. analizuotų pušynų – sudėtiniai, o jų antrame arde vyrauja eglė. 77 proc. tiriamų medynų – grynieji. Mišriuose pušynuose dažniausiai rūšinę sudėtį papildo eglė, beržas ir juodalksnis. Daugiausia tų pušynų, kurių rūšinėje sudėtyje yra eglės. Šakių miškų urėdijoje pušynai auga dviejose pagrindinėse augavietėse – Nbl ir Lbl. Daugiausia – antro boniteto pušynų, augančių Lbl augavietėse. Skirtingos rūšinės sudėties, skirtingo bonitetoir skalsumo medynuose tendencija išlieka ta pati – vidutinis pušies stiebo tūris didesnis nei vidutinis stiebo tūris medyne. 90 proc. analizuojamų medynų pušies elementas yra 1 prekingumo klasės. Likusieji medynai pagal šį elementą yra 2 prekingumo klasės. Lbl augavietėse pušies elemento prekingumas medynuose didesnis nei Nbl augavietėse. Visuose medynuose pušies likvidinės medienos tūris yra 88 proc. nuo bendro pušies medienos tūrio
Research was done in Sakiai Forest Entreprice mature Scots pine stands. Stand structure and yield of mature Scots pine stands are analysed. 63 proc. of pine stands consist of two layers. 77 proc. of all pine stands are pure stands. Mixed stands usually consist of pine with spruce, birch, black alder. The biggest part is of pine stands with spruce. Most of pine stands in Sakiai Forest Enterprise grow in Nbl and Lbl sites. Most of pine stands are II bonitet and grow in Lbl sites. In all different species composition stands, different bonitet stands and different stocking level stands tendency is the same – mean pine steam volume is bigger than mean steam volume in the stand. 90 proc. pine trees of all pine stands have a 1 market class; all others – 2 market class. In Lbl sites market classes are higher than in Nbl sites. In all stands pine industrial roundwood consist about 88 proc. of all pine wood
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/jaunasis_mokslininkas_2015_mef_1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.