Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88558
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Ruseckaitė, Inga
Title: Įprastinės ir ekologinės žemės ūkio gamybos gyvūninio maisto taršos stebėsena 2011–2014 m
Other Title: The conventional and organic agricultural production animal food contamination monitoring, 2011–2014
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2015 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2015
Extent: p. 128-133
Date: 2015
Keywords: Gyvūninės kilmės maistas;Teršalų kontrolė;Teršalai;Food of animal origin;Pollution control;Pollution
Abstract: Pasaulio žmonės nori kuo ilgiau išlikti sveiki bei gerai jaustis, tačiau vis didėjanti pramoninė gamybair vartojimas neigiamai veikia ne tik aplinką, bet ir žmoniją. Dėl vykdomos antropogeninės veiklos teršiamas oras, vanduo, dirvožemis, o teršalai patenka į maisto produktus. Siekiant to išvengti būtina imtis apsaugos priemonių (maisto kontrolės). Nustatyta, kad didžiausius neigiamus veiksnius aplinkai sukelia gyvūninės kilmės maisto produktų vartojimas, nes šiame sektoriuje norint pagaminti maisto produktus, yra sunaudojama daug papildomų išteklių. Kad pagaminti maisto produktai būtų saugūs naudoti, yra taikoma gyvūninio maisto taršos kontrolė, kurios metu nustatoma, ar maiste neviršijami tam tikrų medžiagų kiekiai. Vertinant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) duomenis, nustatyta, kad daugiausia įmonių kontrolės patikrinimų nuo 2011 iki 2014 metų atlikta mėsos tvarkymo įmonėse. Mėsos įmonėse nustatomų pažeidimų kiekis nuo 2011 iki 2014 metų išliko sąlyginai panašus, atsižvelgiant į įmonių bei jų patikrinimųdidėjimą. Valstybinės gyvūninio maisto kontrolės, vykdomos VMVT, duomenimis, 2012 metais daugiausiai pažeidimų – 43 nustatyta įprastinių pieno produktų asortimente, o mažiausiai– 2014 m. (13 pažeidimų). VMVT vykdomos gyvūninės kilmės produktų patvirtinamųjų tyrimų programos metu 2011–2013 metų laikotarpiu ekologiško pieno neatitikčiųneaptikta. VšĮ „Ekoagros“ atlikti ekologiško pieno patikros rezultatai rodo, kad daugiausiai neatitikčių buvo 2013 m
All over the world people want to stay healthy and feel good as long as possible, but every day industry is growing and it has a negatyve impact for environment and also for people health. Anthropogenic influences pollute the air, water, soil, and pollutants get in to the food products. If we want to avoid it, we should get a protective measure. It was found that the major negative factors in the environment caused by animal food consumption, because in this sector in order to make food is consumed a lot of resources. In order to produce the safe food products for use, in the animal food products of are subject to the control of pollution of the control or the food is not excessive for certain substances. Data of the VMVT results show in this 2011–2014 that the most a companies control inspections was made in the meat establishments. Establishments Identified number of meat violations in 2011 to 2014 is similar, according to the company, and checks at growth. The state to animal food controls, carried VMVT , in 2012 to find the largest number of violations - 43, from usual range of dairy in the products, and the least number of violations – 2014. (13 offenses). The VMVT carried out animal products supporting the analysis program during in 2011–2013 period to unidentified in the environmentally friendly a milk inconsistencies. The public agency Ekoagros a perform environmentally friendly a milk inspection results in 2013 indicate that the maximum of number violations
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/jaunasis_mokslininkas_2015_mef_1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.