Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBeinaravičiūtė, Asta-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-18T00:38:53Z-
dc.date.available2019-05-18T00:38:53Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.otherVDU02-000050224-
dc.identifier.urihttp://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/jaunasis_mokslininkas_2015_mef_1.pdf-
dc.description.abstractŠiame straipsnyje nagrinėjami Alytaus rajone esančio Miroslavo miestelio rekreaciniai miško ištekliai, esama situacija, visuomenės reikmės. Remiantis vidinės miškotvarkos duomenimis įvertintas miškų tinkamumas rekreacijai. Atliktas sociologinis tyrimas taikant anketinės apklausos metodą. Esama gamtos ir kultūros vertybių miškuose būklė ir aktualios rekreacinės aplinkos gerinimo priemonės nustatytos vertinant natūroje. Gamtos ir kultūros vertybių būklė Miroslavo miestelyje įvertinta gerai, objektai yra prižiūrimi ir tvarkomi, tačiau reikia atlikti minimalius teritorijų priežiūros darbus. Nustatyta, kad tinkamiausi rekreacijai miškai sudaro apie 13 ha, vidutinio tinkamumo – 7 ha, mažo – 23 ha. Gyventojų lankymosi tikslas Miroslavo gamtiniame rekreaciniame areale yra toks: bendrasis poilsis – 66 proc., sportinis, pramoginis poilsis – po 14 proc., pažintinis poilsis – 6 proc.Kaip didžiausias problemas visuomenė nurodė žaidimo, sporto aikštelių, miško baldų trūkumąlt
dc.description.abstractThis article analyzes the current situation of Alytus district town of Miroslavas recreational forest resources for public needs. Assessment of forest suitability for recreation was carried out using the internal forest management data. Sociological research on the basis of the questionnaire survey method was carried out. Current status of natural and cultural values of the forests and relevant recreational environmental improvement measures was set out in the field assessment. The state of natural and cultural values in the town of Miroslavas was rated good, the objects are maintained, but the minimum territory maintenance work is needed to carry out. It was found that the high suitability for recreation forests account for about 13 ha, average – 7 ha, small – 23 ha. Population purpose of the visit in Miroslavas recreational area is general relaxation – 66proc., sports, recreational activities by 14 proc., cognitive Leisure – 6 proc. The major problems that society – lack of games, sports ground sand swood furnitureen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 139-144-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofJaunasis mokslininkas 2015 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2015-
dc.subjectRekreaciniai ištekliailt
dc.subjectMiško vertinimaslt
dc.subjectGyventojų reikmėslt
dc.subjectRekreacinis aplinkos tvarkymaslt
dc.subjectRecreational resourcesen
dc.subjectForest assessmenten
dc.subjectPopulation needsen
dc.subjectRecreation environmental managementen
dc.subject.classificationStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)-
dc.subject.otherAplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)-
dc.titleMiroslavo rekreacinio arealo rekreacinių miško išteklių vertinimas ir tvarkymaslt
dc.title.alternativeRecreational forest resources assessment and management of Miroslavas recreational habitatsen
dc.typeconference paper-
dcterms.bibliographicCitation8-
dc.date.updated2018-10-17T10:49Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "50224"}, "publisher": {"other": ["Akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "code": "P2c", "subject": ["T004"], "url": ["http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/jaunasis_mokslininkas_2015_mef_1.pdf"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "T", "original": true, "pages": 6, "sheets": 0.429, "timestamp": "20181017104953.0", "account": {"year": 2015, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "CCD1976DCAC4BBE58A7E367979A861A8", "lname": "Beinaravičiūtė", "fname": "Asta", "status": "0", "name": "Beinaravičiūtė, Asta"}]}-
local.typeP-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.