Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88554
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Beinaravičiūtė, Asta
Title: Miroslavo rekreacinio arealo rekreacinių miško išteklių vertinimas ir tvarkymas
Other Title: Recreational forest resources assessment and management of Miroslavas recreational habitats
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2015 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2015
Extent: p. 139-144
Date: 2015
Keywords: Rekreaciniai ištekliai;Miško vertinimas;Gyventojų reikmės;Rekreacinis aplinkos tvarkymas;Recreational resources;Forest assessment;Population needs;Recreation environmental management
Abstract: Šiame straipsnyje nagrinėjami Alytaus rajone esančio Miroslavo miestelio rekreaciniai miško ištekliai, esama situacija, visuomenės reikmės. Remiantis vidinės miškotvarkos duomenimis įvertintas miškų tinkamumas rekreacijai. Atliktas sociologinis tyrimas taikant anketinės apklausos metodą. Esama gamtos ir kultūros vertybių miškuose būklė ir aktualios rekreacinės aplinkos gerinimo priemonės nustatytos vertinant natūroje. Gamtos ir kultūros vertybių būklė Miroslavo miestelyje įvertinta gerai, objektai yra prižiūrimi ir tvarkomi, tačiau reikia atlikti minimalius teritorijų priežiūros darbus. Nustatyta, kad tinkamiausi rekreacijai miškai sudaro apie 13 ha, vidutinio tinkamumo – 7 ha, mažo – 23 ha. Gyventojų lankymosi tikslas Miroslavo gamtiniame rekreaciniame areale yra toks: bendrasis poilsis – 66 proc., sportinis, pramoginis poilsis – po 14 proc., pažintinis poilsis – 6 proc.Kaip didžiausias problemas visuomenė nurodė žaidimo, sporto aikštelių, miško baldų trūkumą
This article analyzes the current situation of Alytus district town of Miroslavas recreational forest resources for public needs. Assessment of forest suitability for recreation was carried out using the internal forest management data. Sociological research on the basis of the questionnaire survey method was carried out. Current status of natural and cultural values of the forests and relevant recreational environmental improvement measures was set out in the field assessment. The state of natural and cultural values in the town of Miroslavas was rated good, the objects are maintained, but the minimum territory maintenance work is needed to carry out. It was found that the high suitability for recreation forests account for about 13 ha, average – 7 ha, small – 23 ha. Population purpose of the visit in Miroslavas recreational area is general relaxation – 66proc., sports, recreational activities by 14 proc., cognitive Leisure – 6 proc. The major problems that society – lack of games, sports ground sand swood furniture
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/jaunasis_mokslininkas_2015_mef_1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.