Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88499
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Taujinskas, Tomas
Title: Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) medynų sandaros ir našumo tyrimai Kazlų rūdos mokomosios miškų urėdijos Jūrės girininkijos brandžiuose eglynuose
Other Title: Investigations of Norway spurse (Picea abies (L.) H. Karst.) strukture and yield in the Kazlu Ruda training forest enterprise
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2015 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2015
Extent: p. 62-66
Date: 2015
Keywords: Miškų našumas;Paprastoji eglė (Picea abies (L.) H. Karst.);Brandūs eglynai;Eglynų sandara;Medynų našumo tyrimai;Eglynų našumas;Forest productivity;Spruce (Picea abies (L.) H. Karst.);Mature spruce;Spruce structure;Stand productivity research;Spruce productivity
Abstract: Tyrimai atlikti Kazlų Rūdos mokomosios miškų urėdijos Jūrės girininkijos brandžiuose eglynuose. Tirta paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.)medynų sandara ir našumas, medynų sandaros dėsningumai, jų panašumai ir skirtumai pagrindinėse Lbl (m) ir Lcl (m-ox) miško augavietėse. Atliktų matavimų ir tyrimų pagrindu palyginti medynų našumo rodikliai: vidutinis stiebų skersmuo,maksimalus stiebų skersmuo, vidutinis medžių aukštis,maksimalus medžių aukštis, vidutinis stiebo tūris, maksimalus stiebo tūris, skerspločių suma G ir medyno tūris M. Palyginti medžių dendrometrinių rodiklių ir miško našumo skirtumai tarp skirtingų augaviečių medynų. Nustatyta, kad vidutiniai ir maksimalūs medžių aukščiai medyne yra vienodi, o kiti našumo rodikliai yra panašūs: vidutinis diametras skiriasi ± 1 cm, vidutinis stiebo tūris ± 0,02 m³, skerspločių suma ± 1m², medynų tūris ± 6 m³. Nebuvo rasta didelių skirtumų tarp Lbl ir Lcl augaviečių. Lyginant vidutinius ir maksimalius eglių aukščius gauta, kad abiejose augavietėse našumo rodikliai vienodi ir siekia atitinkamai 24 ir 27 metrus. Pagal medžių skersmenį Lcl augavietėje vidutinis skersmuo 1 cm, o maksimalus 2 cm didesnis už Lbl augavietės skersmenis. Vidutinis stiebo tūris taip pat labai panašus – Lcl augavietėje vidutinis ir maksimalus stiebo tūris yra 0,02 m³ didesnis nei Lbl augavietėje. Tačiau pastebėta, kad lyginant vidutinę skerspločių sumą ir vidutinį tūrį sklype, Lbl augavietėje šie rodikliai šiek tiek didesni nei Lcl. Eglynų vidutinė skerspločių suma yra 1m²/ha didesnė, o vidutinis medyno tūris yra 6 m³/ha didesnis už Lcl augavietės medynų rodiklius
The studies were done in Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) forests. Investigations were done with stand structure and productivity, analyses stand structure regularities, some differences and similarities in Lbl (m) and Lcl (m-ox) forest types. According to measurements and research the forest yield indicators were compared: the average diameter of the stem, the maximum diameter of the stem, basal area and the volume M of the forest in spruce area. Comparison was also done by trees dimensions indicators and the productivity between different forest spruce areas. There were found that average and maximum high of the trees are the same and other parameters are similar between different forest types (Lbl and Lcl): average stem diameter differs ± 1 cm, the average stand volume ± 0.02 m³, thebasal area is ± 1 m², the volume of the stand is ± 6 m³.Comparing medium and maximum fir high there weren’t found big differences between the forest spruce area. The forest indicators in productivity is the same and it reaches about 24 and 27 meters. Medium Lcl diameter is 1 cm and maximum is 2 cm bigger than Lbl forests spruce area according trees diameter. Medium stem volume is also the same, in Lcl habitat medium and maximum stem volume is 0.02 m³ bigger than in the forest spruce area of Lbl. Nevertheless it was noted that when we compared basal area average amount and average volume of the parcel indicator of the forest spruce area in Lbl it was slightly bigger than Lcl. The average amount of Lbl basal area is 1 m²/ha and the average volume is 6 m³/ha bigger than in Lcl forest type
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/jaunasis_mokslininkas_2015_mef_1.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/05/jaunasis_mokslininkas_2015_mef_1.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.53 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.