Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88463
Type of publication: research article
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Muraškienė, Milda;Aleinikovienė, Jūratė;Armolaitis, Kęstutis
Title: Dirvožemio mikrobiotos anglis ir azotas smėlžemiuose ir rudžemiuose skirtingoje žemėnaudoje
Other Title: Soil microbiota carbon and nitrogen in Arcnosols and Cambisols in different land use
Is part of: Miškininkystė. , 2014, Nr.2 (76)
Extent: p. 21–28
Date: 2014
Keywords: Smėlžemiai;Rudžemiai;Mikrobiota;Anglis;Azotas;Skirtinga žemėnauda;Arenosols;Cambisols;Microbiota;Carbon;Nitrogen;Different land use
Abstract: Straipsnyje pateikiami duomenys apie skirtinguose mineraliniuose dirvožemiuose ir skirtingoje žemėnaudoje (ariama ar dirvonuojanti žemė, miškas) esančias anglies (C) ir azoto (N) koncentracijas ir sankaupas mikrobiotos biomasėje. Tyrimai 2012 ir 2014 m. rugsėjo mėnesiais vykdyti Lietuvos smėlžemiuose (Arcnosols) ir rudžemiuose (Cambisols). Smėlžemiai tirti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Perlojos bandymų stotyje, kurioje dirvožemis tirtas ariamoje (įvairių javų pasėliai) ir dirvonuojančioje žemėse, pušyne bei beržyne. Rudžemiai tirti LAMMC Žemdirbystės instituto pašarinių žirnių pasėlyje bei mišriame beržyne (Kėdainių m. u. Dotnuvos girininkija). Tyrimais nustatyta, kad derlingesniuose rudžemiuose visuose biotopuose mikrobiotos biomasės anglies (DMB-C) ir azoto (DMB-N) vidutinės koncentracijos ir sankaupos buvo atitinkamai apie 16-18 kartų ir 5-7 kartus didesnės, negu smėlžemiuose. Šios koncentracijos ir sankaupos daugeliu atvejų didžiausios buvo medynuose
The aim of the study was to investigate the soil microbial biomass carbon (SMB-C) and nitrogen (SMB-N) under different land uses (arable and abandoned arable land, forest stands). The research was carried in Arenosols and Cambisols in September of 2012 and 2014. Arenosols were investigated in the Perloja experimental station of Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry (LRCAF), where the soil had been studied in arable (various cereal crops) and abandoned land, Scots pine (Pinus sylvetris L.) and silverbirch (Betula pendula Roth) plantations. Cambisols were studied in the Institute of Agriculture of LRCAF in the peas crop and mixed silver birch stand (Kėdainiai Forest Enterprise, Dotnuva distriet). It was estimated that the mean concentrationsand pools of SMB-C were about 16-18 foldsand SMB-N -by5-7 folds higher in the Cambisols compared to the Arenosols. These concentrations and pools were highest in the forest stands
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88463
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.69 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

66
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.