Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88444
Type of publication: patent
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Contributor(s): Raila, Algirdas Jonas;Zvicevičius, Egidijus;Novošinskas, Henrikas;Čiplienė, Aušra
Title: Džioviklio ruošimo panaudojant saulės spinduliuotės energiją būdas ir įrenginys tam būdui realizuoti : Patentas Nr. LT 6069 B
Other Title: Method of drying agent preparation utilising energy of solar radiation and cevice for its implementation
Extent: 7 lap
Publishing data: Vilnius
Date: 25-Sep-2014
Note: Paraiškos nr.: 2014 004, paraiškos padavimo data: 2014 01 16, paraiškos paskelbimo data: 2014 07 25
Abstract: Išradimas priklauso šiluminės technikos sričiai, sprendžiančiai saulės energijos panaudojimo problemas džiovinimo technologijose. Išradimo tikslas – užtikrinti nepertraukiamą džioviklio ruošimą džiovinimo proceso metu, naudojant saulės energiją bei m ažinti džioviklio parametrų kaitą.Šis tikslas pasiekiamas kai saulės spinduliais šildo oro srautą kurį nukreipia į džioviklio ruošimo kamerą, ruošia džioviklį, maišant pašildytą oro srautą su aplinkos oru, saulės spinduliais šildo skystį, akumuliuoja ntį šilumą skysčio talpose ir atiduodantį šilumą oro srautui, sumažėjus ar išnykus saulės spinduliuotės energijai. Tikslas realizuojamas įrenginyje, sudarytame iš skaidrios dangos, saulės šilumos surinktuvo, oro srauto šildytuvo, džioviklio ruošimo k ameros, sistemos oro srauto sudarymui ir nukreipimui į džioviklio ruošimo kamerą bei džioviklio srauto sudarymui ir nukreipimui į džiovyklą, skysčio šildytuvo, skysčio talpos šilumos akumuliacijai ir sistemos perduodančios skysčio šilumą oro srautui, aprūpintos valdikliu, kuris ją įjungia darbui sumažėjus ar išnykus saulės spinduliuotės energijai
The invention relates to a sphere of thermal engineering that addresses to drying technology problems. The invention aims to ensure uninterrupted preparation of drying agent during drying process while utilising solar energy ant to reduce variation i n the agent parameters. This goal is achieved when solar radiation heats the air flow, which is directed to the agent preparation chamber, then the drying agent is prepared by mixing heated air flow with ambient air, at the same time solar radiation heats liquid and it accumulates heat energy in tanks or the liquid releases heat to the air flow, when solar radiation energy diminishes or vanishes. The goal is implemented in a device, which includes a transparent film, solar energy collector, an a ir heater, drying agent preparation chamber, air flow system for directing it to the agent preparation chamber and also for the agents flow creation and directing it towards a dryer, a liquid heater, a tank with liquid for heat storage and liquid-to- air heat transfer system, equipped with a controller, which actuates the system when solar radiation energy diminishes or vanishes
Internet: http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531075
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

8
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.