Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88428
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Rugienius, Rytis;Šikšnianienė, Jūratė Bronė;Frercks, Birutė;Stanienė, Gražina;Stepulaitienė, Inga;Haimi, Perttu Juhani;Stanys, Vidmantas
Title: Characterization of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars and hybrid clones using SSR and AFLP markers
Other Title: Daržinės braškės (Fragaria × ananassa Duch.) veislių ir hibridinių klonų apibūdinimas naudojant PPS bei PFIP molekulinius žymeklius
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 102, Nr. 2 (2015)
Extent: p. 177-184
Date: 2015
Keywords: Daržinė braškė;Genetinė įvairovė;Genotipavimas;Hibridai;Pagausintų fragmentų ilgio polimorfizmas;Paprastos pasikartojančios sekos;Amplified fragment length polymorphism;Genetic diversity;Genotyping;Hybrids;Simple sequence repeat;Strawberry
Abstract: Atliekant genetinius ir selekcinius tyrimus, paprastų pasikartojančių sekų (PPS) ir pagausintų fragmentų ilgio polimorfizmo (PFIP) žymekliai plačiai naudojami dėl savo daugiaaleliškumo, gausumo, atsikartojamumo ir plataus genomo padengimo. Straipsnyje pateiktas daržinės braškės (Fragaria × ananassa Duch.) 44 skirtingų genotipų genetinis apibūdinimas naudojant PPS ir PFIP molekulinius žymeklius. Braškės veislių ir hibridinių klonų, kurių daugelis yra sukurti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institute, genetinė įvairovė įvertinta naudojant 11 anksčiau paskelbtų PPS pradmenų porų ir 6 PFIP pradmenų kombinacijas. PPS multipleksinės analizės duomenimis, kiekvienai pradmenų porai identifikuota nuo 9 iki 21 alelių. Diferencijuotų genotipų skaičius svyravo nuo 12 iki 38. PPS pradmenų poros ARSFL-009, CFACT-152 ir EMFv-104 buvo pačios informatyviausios. Tiriant PFIP polimorfinių fragmentų skaičius varijavo nuo 44 iki 197. Polimorfinių fragmentų dažnis svyravo nuo 39 % (pradmenų kombinacija EcoRI-AGG/MseI-CAA) iki 88 % (EcoRI-ACC/MseI-CAC). Tyrimo rezultatai rodo, kad pasirinkti anksčiau publikuoti mikrosatelitiniai pradmenys ir atrinktos didelio polimorfiškumo PFIP pradmenų kombinacijos po pirminės atrankos yra tinkami genotipuoti braškės pavyzdžius. Siekiant gauti išsamų tirtų braškės genotipų genetinių ryšių aprašymą, buvo panaudoti DNR fragmentai, išskirti taikant abi žymeklių sistemas. Klasterinė analizė atskleidė dvi pagrindines genotipų grupes, kurias sudaro atitinkamai 10 ir 34 braškės veislės ir klonai
Simple sequence repeat (SSR) and amplified fragment length polymorphism (AFLP) markers are commonly used in genetics and breeding studies due to their multi-allelic nature, high abundance, reproducibility, transferability over genotypes and extensive genome coverage. The genetic characterization of 44 strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) genotypes using SSR and AFLP markers is presented in the study. The genetic diversity of strawberry cultivars and hybrid clones developed mostly at the Institute of Horticulture of Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry’s breeding programme was evaluated using 11 previously published SSR primer pairs and 6 AFLP primer combinations. Nine to 21 alleles per primer pair were identified in the SSR multiplex analysis. The number of differentiated genotypes varied between 12 and 38. The microsatellite primer pairs ARSFL-009, CFACT152 and EMFv104 were the most informative. The number of polymorphic fragments in the AFLP study varied between 44 and 197. The rate of polymorphism varied from 39% (primer combination EcoRI-AGG/MseICAA) to 88% (EcoRI-ACC/MseI-CAC). The results in this study demonstrated that the chosen previously published SSR primer pairs and the selected AFLP primer combinations after pre-screening procedure were suitable for the genotyping of strawberry accessions. For the cluster analysis fragments of both marker systems were used to get a more comprehensive description of the genetic relationships of the evaluated strawberry accessions. The cluster analysis revealed two main groups consisting of 10 and 34 strawberry cultivars and clones, respectively
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/06/102_2_str23.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.8 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

5
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

62
checked on Mar 6, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 6, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.