Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88422
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jakienė, Elena;Spruogis, Vidmantas;Romaneckas, Kęstutis;Dautartė, Anželika;Avižienytė, Dovilė
Title: The bio-organic nano fertilizer improves sugar beet photosynthesis process and productivity
Other Title: Bioorganinės nanotrąšos gerina cukrinių runkelių fotosintezės procesą ir produktyvumą
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 102, Nr. 2 (2015)
Extent: p. 141-146
Date: 2015
Keywords: Beta vulgaris;Biometriniai ir augimo rodikliai;Cukringumas;Derlius;Beta vulgaris;Biometric and growth parameters;Ssucrose content;Yield
Abstract: Biologinių medžiagų panaudojimas intensyvina žemės ūkio augalų augimą, todėl jie sparčiau suformuoja maksimalų lapų plotą. Tai optimizuoja fotosintezės procesą, didina augalų produktyvumą ir gerina produkcijos kokybę. Cheminių medžiagų gamintojai sukūrė naujos kartos bioorganines trąšas, prisodrintas nanodalelių. Tokios trąšos nėra pakankamai gerai ištirtos, taigi šių tyrimų tikslas – nustatyti bioorganinių nanotrašų, pagamintų iš galvijų mėšlo, tręšimo normų efektyvumą cukrinių runkelių fotosintezės ir produktyvumo rodikliams. Tyrimai atlikti 2011–2012 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje, Kauno r. (54º52′ N, 23º49′ E). Eksperimento dirvožemis – dulkiško lengvo priemolio giliau glėjiškas karbonatingas išplautžemis (IDg8-k). Cukrinių runkelių augalai buvo purkšti trąšų 0,5 arba 1,0 L ha-1 dozių tirpalu BBCH 18 ir/ar BBCH 31 vystymosi tarpsniais. Cukrinių runkelių augimo ir produktyvumo rodiklius efektyviau veikė didesnė 1 L ha-1 vienkartinė dozė trąšų nei vienkartinė 0,5 L ha-1 arba patręšus du kartus po 0,5 L ha-1. Palyginus su netręštais runkeliais, cukrinių runkelių intensyvaus vystymosi pradžioje (BBCH 37–38) toks tręšimas esmingai padidino cukrinių runkelių augalų lapų skaičių (19,6 proc.) bei plotą (13,4 proc.), šakniavaisių skersmenį (11,1 proc.), augalų antžeminės dalies sausąją biomasę (29,1 proc.), šakniavaisių biomasę (42,6 proc.), suminį fotosintezės produktyvumą (15,8 proc.), šakniavaisių derlingumą (12,6 proc.) bei cukringumą (1,03 proc. vnt.) ir baltojo cukraus derlingumą (19,2 proc.). Dviguba dozė (1 + 1 L ha-1) trąšų buvo šiek tiek efektyvesnė, tačiau ekonomiškai mažiau tinkama nei vienkartinė (1 L ha-1). Apskritai, tręšimas tirta bioorganine nanotrąša yra efektyvus būdas optimizuoti cukrinių runkelių vystymosi, produktyvumo ir kokybinius rodiklius
Applications of biological agents intensify the growth of crops, so they more quickly form a maximum leaf area, optimize photosynthesis, increase plant productivity and quality. Chemical producers offer a new generation of bio-organic fertilizers based on nano technologies. Such fertilizers have not been well investigated yet; therefore, the aim of this study was to ascertain the influence of the fertilization rates by bio-organic nano fertilizer, made from cattle manure on the effectiveness of sugar beet crop photosynthesis and productivity parameters. The investigations were carried out in 2011–2012 at Aleksandras Stulginskis University’s Research Station, Kaunas district, Lithuania (54º52′ N, 23º49′ E) on a silty loam Luvisol (Calcari-Epihypogleyic Luvisol, LVg-p-w-cc). Sugar beet plants were sprayed with the fertilizer at doses of 0.5 or 1.0 L ha-1 at the BBCH 18 and/or BBCH 31 stages. Single application of the bio-organic fertilizer at single 1 L ha-1 dose was more effective than at single 0.5 L ha-1 or double 0.5 + 0.5 L ha-1 doses. At the beginning of intensive sugar beet development (BBCH 37–38), single 1 L ha-1 dose increased the number of leaves by 19.6%, leaf area by 13.4%, root diameter by 11.1%, canopy dry biomass by 29.1%, root biomass by 42.6%, net photosynthetic productivity by 15.8%, root yield by 12.6%, sucrose content by 1.03 percentage points and yield of white sugar by 19.2% in comparison with the untreated beets. Double 1 + 1 L ha-1 dose of fertilizer was slightly more effective but economically less suitable than single (1 L ha-1). In general, the application of bio-organic fertilizer revealed a great potential for optimization of sugar beet development, productivity and quality parameters
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2015/06/102_2_str18.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Rumokų bandymų stotis
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

7
checked on Jan 15, 2022

Page view(s)

44
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

7
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.