Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88358
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Girdvainytė, Agnė;Barčytė, Toma;Slaninaitė, Eglė;Zaleckas, Ernestas
Title: Biologinio preparato įtaka šiaudų skaidymui
Other Title: The influence of biological preparation on straw decomposition
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 1
Extent: p. 25-28
Date: 2015
Keywords: Biologiniai preparatai;Biodegradacija;Šiaudai;Azoto ciklas;Šiaudų skaidymas;Biological preparation;Biodegradation;Straw;Nitrogen cycle;Hardness of straw
Abstract: Lietuvos augalininkystės ūkiuose susikaupia iki 6 t/h šiaudų. Juos buvo bandoma naudoti kaip dirvožemio gerinimo priemonę, tačiau patręšus šiaudais sumažėdavo derlius. Organines medžiagas mineralizuojantys mikroorganizmai sunaudoja dirvožemio mineralinį azotą savo ląstelių dauginimui, todėl biologiškai įmobilizuoto azoto augalai neįsisavina. Irimui paspartinti, į dirvožemį įterpiamas didelis kiekis azoto trąšų. Trąšos rūgština dirvožemį, teršia gruntinius vandenis ir blogina mikroorganizmų rūšinę sudėtį. Kaip alternatyva rinkoje yra siūlomi biologiniai preparatai, skirti augalinių liekanų skaidymui. Tyrimo tikslas išsiaiškinti naujos kompozicijos biologinio preparato įtaką įvairaus diametro kviečių šiaudų skaidymui per trumpą laikotarpį. Tyrimo metu stebėtas šiaudų masės kitimas, amonifikacijos ir nitrifikacijos intensyvumas dirvožemyje, šiaudų tarpbamblinės vietos kietumo ir bamblio trapumo parametrai. Atlikus tyrimą, pastebėta, kad stambių ir neapdorotų biologiniu preparatu šiaudų masės kitimas yra didžiausias. Šiaudus apdorojus biologiniu preparatu amonikacija ir nitrifikacija vyko intensyviau
Crop farms accumulate up to 6 t/h straws in Lithuania. Straw residues were tested as soil improvers, but soil fertility decreased. During organic matter mineralization microorganisms consume soil mineral nitrogen in their cells for propagation, so plants can not assimilate nitrogen, which is biologically immobilized. That is why large amounts of nitrogen fertilizer is inserted into the soil. Fertilizers acidify the soil, pollute ground water and deteriore microbial species composition. As an alternative biological preparations are offered for plant residue decomposition. The purpose of the study - to find out the effectiveness of biological preparate in the straw decomposition with different diameters within a short period of time. Research results revealed differences in straw weight loss, ammonification and nitrification intensity in the soil, straw hardness and brittleness parameters. It was discovered that a bigger weight loss was in large straws and without biological product. The ammonification and nitrification were more intensive where straw processed with biological preparation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88358
Affiliation(s): UAB Chemcentras
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

24
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.