Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88351
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Malinauskaitė, Regina
Title: Vandens būsenos ir pH įtaka javų sėklų sudygimui
Other Title: The Influence of Water State and pH on Cereal Seed Germination
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 2
Extent: p. 69-71
Date: 2015
Keywords: Vandens būklė;Rūgštumas;Water state;Water acidity;Cereal seed germination;Javų sėklos sudygimas
Abstract: Sėklų sudygimo tolygumas įtakoja vienodą augalų augimą pasėlyje ir maksimalų derlingumą. Vienais iš svarbiausių egzogeninių veiksnių sėklų sudygimo metu yra drėgmės kiekis ir optimali temperatūra. Tuo tikslu 2014 metais Aleksandro Stulginskio universiteto Biologijos ir augalų biotechnologijos instituto laboratorijoje buvo vykdyti tyrimai, siekiant nustatyti skirtingos būsenos (struktūrizuotas ir jonizuotas) ir rūgštumo (pH) vandens poveikį javų Hordeum vulgare L., Secale cereale L., Triticum aestivum L. sėklų daigumui bei koleoptilės ir šaknelių išsivystymui. Buvo nustatyta, kad vandens būsena (nepaveiktas, struktūrizuotas ir jonizuotas), lyginant su vandens rūgštumu, turėjo didesnį poveikį tirtiems parametrams. Miežių ir kviečių sėklos tolygiau sudygo naudojant struktūrizuotą ir jonizuotą vandenį. Slopinantis rūgštinio jonizuoto (pH 2,74) vandens poveikis javų sėklų daigumui, koleoptilės aukščiui ir šaknelės ilgiui nenustatytas
An Even seed germination influence to equal plant grow in crop and maximum of productivity. Humidity quantity and optimal temperature are most important exogenous factors to seed germination. So that in ASU Institute of biology and plant biotechnology laboratory were investigated the influence of different water state and acidity (pH) to cereal crops Hordeum vulgare L., Secale cereale L., Triticum aestivum L. seed germination and coleoptile, roots growth in 2014 years. It was determined that water state (unaffected, structured and ionized) had more effect to those parameters than water acidity. Barley and wheat seeds more even germinated than there used structured and ionized water. Was not estimated the suppressive influence of acid ionized water (pH 2,74) to cereal seed germination, coleoptile height and root length
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88351
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.