Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88339
Type of publication: research article
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Klimaitis, Karolis;Vasiliauskas, Gediminas;Mieldažys, Ramūnas
Title: Triukšmo ir visą kūną veikiančios vibracijos tyrimas granuliuojant žemės ūkio gamybos atliekas
Other Title: Investigation of noise and whole body vibration in straw pelleting technology
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 1
Extent: p. 37-40
Date: 2015
Keywords: Šiaudų granulės;Triukšmas;Vibracija;Ekspozicija;Straw pellets;Noise;Whole body vibration;Exposure
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama vibroakustinė operatorių darbo aplinka granuliuojant žemės ūkio gamybos atliekas. Tyrimo objektu pasirinkta pagrindinės atliekinių žaliavų smulkinimo, malimo ir granuliavimo technologinės operacijos. Tyrimo metu atlikta pramoninės ir ūkininkams rekomenduojamos granulių gamybos linijos vertinimas triukšmo ir vibracijų požiūriu įvairiose darbo vietose. Nustatyta, jog didžiausi triukšmo lygiai yra prie pramoninės linijos atliekų smulkinimo įrangos 100,5 dBA ir ūkininkams siūlomo malūno - 92,8 dBA. Tokia triukšminė aplinka darbuotojų saugos ir sveikatos požiūriu vertintina kaip nepriimtina. Visą kūną veikiančios vibracijos matavimų rezultatai rodo, jog 8 valandų vibracijos ekspozicijos vertės A(8) pramoninėje linijoje leistinų normų neviršijo visose darbo vietose, o ūkininko linijoje darbo vietoje prie malūno norminė vertė 0,5 m.s-2 buvo viršyta 0,2 m.s-2 dydžiu
Article reviews vibro-acoustic occupational safety in agricultural waste pelleting operations. Investigation object was at main waste milling and pelleting operations. Investigation of sound pressure levels and whole body vibration was carried out at industrial and for farmers suggested pellet production lines in the various workplaces of equipment operators. It was found that highest noise levels are near the industrial line waste milling equipment - 100,5 dBA and for farmers suggested mill - 92,8 dBA. Such noisy environment is not rated as unacceptable in occupational health and safety view. Measurement results of whole body vibration shows that A(8) vibration exposure in industrial line did not exceed the permissible norms in all workplaces, in farmers line permissible
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88339
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.