Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88335
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Žievienė, Aušra;Mieldažys, Algimantas
Title: Nelaimingų atsitikimų priežastys medienos ruošos darbuose
Other Title: Reasons of accidents at work in logging industry
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 1
Extent: p. 48-51
Date: 2015
Keywords: Miško kirtimas;Medienos ruoša;Nelaimingi atsitikimai darbe;Darbuotojų instruktavimas;Kolektyvinės saugos priemonės;Asmeninės apsauginės priemonės;Lumbering;Logging;Accidents at work;Personnel instruction;Collective safety instruments;Personal safety instruments
Abstract: Medienos ruošos įmonėse saugos ir sveikatos būklė negerėja. Mirtinų traumų skaičius miškininkystės įmonėse 2014 m. padidėjo dvigubai lyginant su 2013 m. Pagrindinės įvykių darbe priežastys išlieka: vidinės kontrolės trūkumas, netinkamas pavojingų darbų organizavimas, nepakankamai skiriama dėmesio darbuotojų mokymams ir instruktavimui, nenaudojamos kolektyvinės ir asmeninės apsauginės priemonės. Daugiausiai nelaimingų atsitikimų darbe užregistruojama mažose ir vidutinėse įmonėse, taip pat darbuotojams, kurių darbo stažas iki 1 metų. Pavojingiausiomis išlieka žemės ūkio ir miškininkystės, statybos, transporto, apdirbamosios pramonės įmonės. Atlikus apklausą nustatyta, kad medkirčio kvalifikaciją turi 33 proc., o miško darbininko kvalifikaciją 18 proc. dirbančiųjų. Rangovų ir paslaugų teikėjų instruktavimai vykdomi retai. Miškų urėdijos mažai skiria dėmesio traumatizmo prevencijai bei mokymų ir instruktavimų kokybei
Situation of safety and health conditions is not getting better in logging companies. Number of lethal accidents doubled in forestry companies in 2014 comparing with 2013. Main reasons for accidents at work remains: lack of inside control, incorrect way to organize dangerous activities at work, lack of attention to the trainings and instruction of personnel, collective and personal safety instruments are not used. Most of the accidents at work happen at small and medium enterprises, also to the employees with work experience less than 1 year. Most risky companies remain in farming, forestry, construction industries, transportation and manufacturing. Survey shows that from all respondents 33% have qualification of woodcutter and 18% - forester. Contractors and service suppliers are instructed very rarely. Forest directorates spend little attention for the prevention of injuries and quality of trainings and instruction
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88335
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.26 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.