Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88332
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Paulauskas, Vilius;Butkus, Ričardas
Title: Kelio pylimų (iškasų) įtakos transporto triukšmo sklaidai tyrimas
Other Title: Research on influence of road embankment (excavation) to traffic noise spreading
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 1
Extent: p. 29-32
Date: 2015
Keywords: Transportas;Triukšmas;Kelio pylimas;Iškasa;Gyvenamoji aplinka;Transport;Noise;Living environment;Road excavation;Enbankment
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama transporto sukeliama triukšmo tarša ir jo sklaidos priklausomybė nuo kelio iškasų ar sankasų. Skirtinguose pasirinktuose objektuose atlikti matavimai ir įvertinti jų pakitimai priklausomai nuo triukšmo priėmėjo vietos kelio atžvilgiu. Pasirinktuose objektuose nustatyta, jog yra viršytos HN33:2011 higienos normos gyvenamojo namo aplinkoje, kai kelias yra ant pylimo. Apibendrinant galima teigti, kad kelio įgilinimas duoda didesnį efektą triukšmo sklaidos sumažinimui į gyvenamąją teritoriją, lyginant su kelio buvimu ant pylimo
In the article is talking about road embankment and excavation to traffic noise spreading. The measurments was made in two different objects and results was compared depending from the noise recipient location regard to road position. In measurment objects was decided that hygiene norm HN33:2011 was exceeded when roadway is on embankment. In conclusion we can say that road excavation have bigger effect for traffic noise spreading decrease in living environment than when roadway is on embankment
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88332
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.