Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88331
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Gegužis, Ramūnas;Baublys, Raimundas;Gavenauskas, Algirdas
Title: Anykščių rajone Troškūnų seniūnijoje esančio Malmažos tvenkinio dumblo kokybės vertinimas
Other Title: Quality assessment of Malmaža pond sludge in Troškūnai municipality, Anykščiai region
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 2
Extent: p. 80-83
Date: 2015
Keywords: Tvenkinys;Dumblas;Gręžiniai;Agrocheminės savybės;Sunkieji metalai;Pond;Sludge;Boreholl;Agrochemical properties;Heavy metals
Abstract: Anykščių rajone Troškūnų seniūnijoje Troškūnų miestelyje Malmažos tvenkinio tyrimai atlikti 2015 m. sausio mėn. Malmažos tvenkinyje vandens gyliai pasiskirstę nevienodai: didžiausi – pietinėje ir vakarinėje dalyse. Didžiausi gyliai–3,8–4,0 m. Tvenkinio anksčiau valytose dalyjse vyrauja – 2,5–3,2 m , o tuo tarpu šiaurinėje vandens telkinio dalyje, kur nebuvo atlikti valymo darbai, vandens gyliai – 0,5 – 1,0 m. Didžiausi dumblo sluoksniai susikaupę telkinio rytinėje, vakarinėje bei šiaurinėje dalyse. Rytinėje priekrantės bei vakarinėje dalyse nustatytas didesnis nei 3,2 m. dumblo sluoksnio storis. Vidutinis dumblo sluoksnio storis svyruoja nuo 1,5 iki 2,8 m. Tvenkinyje yra susikaupę apie 11 536 m3 dumblo, kurį reiktų pašalinti iš vandens telkinio. Skirtingose tvenkinio vietose susikaupęs dumblas labai skiriasi savo agrocheminėmis savybėmis. Įvertinus dumblo užterštumą sunkiaisiais metalais pagal LAND 20-2005 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 354/2014, nustatyta, kad Malmažos tvenkinio dumblas nėra užterštas sunkiaisiais metalais ir atitinka, pagal sunkiųjų metalų kiekį, reikalavimams keliamiems organinėms medžiagoms, kurias galima naudoti ekologinėje gamyboje
Investigation of Malmaža pond in Troškūnai township, Troškūnai municipality, Anykščiai region was carried out in January, 2015. Malmažos pond water depths distributed unevenly: the deepest - in the southern and western parts. The maximum depth was from 3.8 to 4.0 m. Water depths from 2.5 to 3.2 m dominate in previously cleaned parts of the pond, while in the northern part of the water body, without cleaning - from 0.5 to 1.0 m. The largest sludge layers accumulated in the eastern, western and northern parts of water body. In the eastern coastal and western parts found thicker than 3.2 m. layer of sludge. The average thickness of the sludge ranges from 1.5 to 2.8 m. Pond have accumulated about 11,536 m3 of sludge, which should be removed from the water body. Sludge, accumulated in different places of the pond has significant difference in the agrochemical characteristics. The evaluation of sludge contamination by heavy metals according to LAND 20-2005 and Regulation (EU) No. 354/2014 showed that Malmaža pond sludge is not contaminated by heavy metals and meets the requirements for organic materials that can be used in organic production
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88331
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.36 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.