Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88330
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Gavenauskas, Algirdas;Sinkevičienė, Jolanta
Title: Biohumuso ir paukščių mėšlo skystų organinių trąšų įtaka IKP žemdirbystės sistemoje auginamiems vasariniams kviečiams
Other Title: The influence of vermicomposts and poultry manure liquid organic fertilizers on spring wheat under PEQ farming system
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 2
Extent: p. 47-50
Date: 2015
Keywords: Vasariniai kviečiai;Skystos organinės trąšos;Paukščių mėšlas;Grūdų derlius;Derliaus struktūros elementai;Augalų ligotumas;Spring wheat;Liquid organic fertilizer;Poultry manure;Grain yield;Yield structure elements;Plant prevalence
Abstract: Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje 2015 m IKP žemdirbystės sistemoje buvo vykdyti biohumuso ir paukščių mėšlo skystų organinių trąšų įtakos vasariniams kviečiams tyrimai. Visos tirtos skystos organinės trąšos iš esmės padidino vasarinių kviečių grūdų derlių, bet neturėjo esminės įtakos grūdų hektolitro svoriui. Panaudojus trąšų gamybai paukščių mėšlą gautas didesnis vasarinių kviečių grūdų derlius, palyginus su trąšomis pagamintomis vien tik iš biohumuso. Paukščių mėšlo kiekio didinimas trąšų gamyboje neturėjo esminės įtakos kviečių derlingumui. Nupurškus Biokal-1 ir Humistar trąšomis nustatytas ilgesnis vasarių kviečių augalų stiebas, palyginti su purškimu BIO-1, ilgesnės varpos ir sėklų skaičius varpose, palyginti su purškimu BIO-1 ir BIO-2 trąšomis. Nupurškus Biokal 1 esminiai padidėjo augale bendrų ir produktyvių stiebų skaičius, palyginti su purškimu visomis BIO klasės skystomis organinėmis trąšomis. Paukščių mėšlo panaudojimas skystų organinių trąšų gamyboje leido nežymiai padidinti vasarinių kviečių grūdų derlių, o derliaus struktūros rodiklių reikšmes skirtingos skystos organinės trąšos su paukščių mėšlu didino nevienodai. Skystų organinių trąšų su paukščių mėšlu įtakoje vasarinių kviečių augalai stresavo. Nupurškus kviečius BIO-1 trąšomis esminiai sumažėjo lapų septoriozės paplitimas augaluose, bet ligos intensyvumas buvo didesnis nei nepurkštuose kviečiuose. Biokal 1 nupurkštuose augaluose dryžligė buvo 10,0% paplitusi mažiau, o jos intensyvumas buvo mažesnis 0,67%. Mažiausias geltonosios rūdys buvo išplitusios nupurškus Humistar ir BIO-1, o mažiausias ligos intensyvumas - BIO-2 ir BIO-4 purkštuose kviečiuose
The research of influence of vermicomposts and poultry manure liquid organic fertilizer on spring wheat was carried out at the Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University under PEQ cropping system in 2015. All investigated liquid organic fertilizer significantly increased spring wheat yield, but had no significant effect on grain weight per hectolitre. The use of poultry manure for fertilizer production had positive impact on spring wheat grain yield in comparison with fertilizer produced exclusively from biohumus. Increasing the amount of poultry manure fertilizer had no significant effect on wheat yield. Spraying of Biokal-1 and Humistar fertilizer had positive effect: increased the length of wheat steam, compared with spray by BIO-1, ear was longer and number of seeds per ear was higher, compared with sprayed by BIO-1 and BIO - 2 fertilizers. Spraying Biokal 1 led to significant increase of total number and number of productive stems compared to spray by all the BIO-class liquid organic fertilizers. Poultry manure use in liquid organic fertilizer allowed a slight increase in spring wheat grain yield and yield structural indicator values due to different liquid organic fertilizer increased varying. Spring wheat stress was expressed applying liquid organic fertilizer. Spraying wheat by BIO-1 fertilizer observed significant decrease in the prevalence of Septoria, but disease intensity was higher than in the untreated control wheat crop. Stripe was 10.0% less prevalent in plants sprayed by Biokal 1, and its intensity was below 0.67%. Minimal spread of yellow rust was after application of Humistar and BIO-1, the lowest disease severity – applying BIO-2 and BIO – 4. All the investigated liquid organic fertilizer significantly declined incidence of powdery mildew in spring wheat, but had no significant effect on the intensity of the disease
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88330
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.84 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.