Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88329
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Česonienė, Laima;Eigirdaitė, Laura
Title: Ekologinių žemės ūkių ir juose auginamų kultūrų plotų kitimas Lietuvos teritorijoje 2010 – 2014 m
Other Title: The areas of the organic farms and cropes cultivated in them changes in the teritory of Lithuania at 2010-2014
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 2
Extent: p. 92-94
Date: 2015
Keywords: Žemės ūkio kultūros;Plotas;Ekologinis ūkis;Crops;Area;Ecological agriculture
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti ekologinių žemės ūkių plotų ir juose auginamų kultūrų kitimą Lietuvos teritorijoje 2010 – 2014 m. 2010 – 2014 metų ekologinių žemės ūkių plotų kitimui įvertinti buvo naudojami iš sertifikavimo įstaigų gauti duomenys (duomenų bazės). Kuriuose pateikiami visi per tiriamąjį laikotarpį Lietuvoje deklaruoti ir sertifikuoti ekologinių ūkių plotai bei per šiuos metus juose augintos žemės ūkio kultūros. Ekologinių žemės ūkių plotų išsidėstymui Lietuvos teritorijoje pavaizduoti naudota ArcGIS programinė įranga. Nustatyta, kad didžiausi ekologinių ūkių žemės plotai visais analizuotais metais buvo šiaurės rytų Lietuvoje, mažausi plotai - vidurio Lietuvos šiaurinėje ir pietinėje dalyje. Visais tiriamais metais didžiausią ekologinių žemės ūkių pasėlių plotą užėmė pievos, ganyklos, daugiametės žolės, šios kultūros kiekvienais metais sudarė beveik pusę deklaruotų pasėlių ploto. Mažiausią deklaruotą ekologinių ūkių pasėlių plotą tiriamais metais užėmė šakniavaisiai ir daržovės, šių kultūrų užimami plotai dažniausiai sudarė mažiau nei 1 proc. visų deklaruotų ekologinių žemės ūkio plotuose auginamų pasėlių
The aim of the study - to assess the areas of the organic farms and crops cultivated in them changes in the territory of Lithuania at 2010 - 2014. To evaluate the changes of the organic farms areas at 2010-2014 we are using the data received from the certification companies (databases). This contains all the declared and certified organic farm’s areas and crops grown in Lithuania over the investigated period of time. To portray the organic farm’s areas distribution in the Lithuanian territory the ArcGIS software was used. It was found that the largest organic farm’s areas during all the time of research were in the north-east Lithuania, and the smallest areas – mid-northern Lithuania and the southern part. During the entire period of study the largest area of organic farms were occupied by meadows, pastures, perennial grasses; these cultures each year accounted for the nearly half of the declared crops areas. According to the years of survey, the lowest declared organic farm’s crops took roots and vegetables, areas occupied by these cultures generally accounted for less than 1 percent of all declared eco-agricultural land for crop production
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88329
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.6 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Feb 10, 2020

Download(s)

8
checked on Feb 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.