Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/88327
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Klimavičienė, Liucija;Butkus, Ričardas
Title: Biokuro katilinės oro ir darbo aplinkos taršos tyrimai
Other Title: Research of air and working environment in biofuel boiler plants
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2015 : 21 tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2015 : proceedings of the 21th international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2015, D. 1
Extent: p. 60-63
Date: 2015
Keywords: Katilinė;Aplinkos oro tarša;Darbo aplinka;Kenksmingi veiksniai;Boiler room;Environmental air pollution;Working environment;Harmful factors
Abstract: Pastaraisiais metais Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio šalių, viena didžiausių aplinkosaugos problemų yra oro ir darbo aplinkos tarša. Viena iš pagrindinių klimato kaitos priežasčių yra oro tarša katilinių išmetamų deginių teršalais. Svarbiausi dideliais kiekiais išmetami teršalai išsiskiria deginant kurą, t.y. azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), lakieji organiniai junginiai (LOJ), sieros dioksidas (SO2) bei kietosios dalelės, o jų kiekiai priklauso nuo kuro rūšies. Jei aplinkos oro taršos tyrimų nemažai, tai darbo aplinka mažai tiriama, todėl šiame straipsnyje nagrinėjama ne tik biokuro katilinių skleidžiama oro tarša, bet ir darbo aplinkos kenksmingi veiksniai
One of the biggest environmental problems in Lithuania, as in many other countries in the world, is pollution of the air and the working environment. The main cause of the climate change is air pollution by heating boilers exhaust emissions. Nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO), volatile organic compounds (VOCs), sulphur dioxide (SO2) and particle matters are the main environment pollutants. The quantity of the emission depends on the fuel type during combustion process. There are number of the studies about environmental air pollution but only few of them investigate the pollution of the working environment. Beside the environmental air pollution the article investigates the harmful factors of the working environment
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/88327
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.39 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

42
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.